ג'נדר (מיגדר) במערכת החינוך והבניית עולם העבודה

מחבר/ים: 
אראלה למדן
עמודים: 
7-20

ג'נדר במערכת החינוך והבניית עולם העבודה

תארנים: ג׳נדר(מיגדר), חינוך, תהליכי חברות לעולם העבודה.

תקציר

המאמר מציג זירות של ג׳נדר במערכת החינוך, המפלות לרעה את אוכלוסיית הבנות. מחקרים של השנים האחרונות חושפים מציאות שבה מורים/ות במערכות החינוך מעבירים מסרים גלויים וסמויים לחינוך בלתי שוויוני בין בנים ובנות. הבנות, שהן יותר שקטות ומנומסות, נמצאות פחות בתודעת המורים/ות, וזוכות לפחות התייחסות. המורים/ות מצפים מהן פחות, ומקדישים להן פחות תשומת לב, זמן ומרחב. לאורך השנים, משפיעים המסרים הג׳נדריאליים של מערכת החינוך, על תהליכי החיברות המבנים את עולם העבודה של חברת הבוגרים. בהבניה זו נוצר קשר הדוק בין מקצוע ומין, קשר המנתב את הבנות והבנים לקונפורמיות בבחירות בעולם התעסוקה. בחירת הנשים במקצועות ׳נשיים׳ והגברים במקצועות ׳גבריים׳, משעתקת את המקצועות של הנשים כמקצועות נחותים ומצמצמת את מרחב הבחירה של נשים. מקצועות נשיים סובלים מדימוי נמוך, משכר נמוך ומתנאי עבודה קשים יותר. על מערכת החינוך לבנות מודלים שיסייעו ליצור ניתוק בין מקצוע ומין, כבר מגיל צעיר של ילדים, ובכך יורחבו מסלולי הבחירה התעסוקתית גם לנשים וגם לגברים.

במאמר זה אציג זירות של ג׳נדר(מיגדר) במערכת החינוך, ובעיקר בישראל. יודגשו זיקות בין זירות הג׳נדר במערכות החינוכיות, לבין תהליכי חיברות לעולם העבודה.

מערכת החינוך היא הגשר בין העולם הציבורי-החברתי ובין העולם הפרטי-המשפחתי. בית הספר וגן הילדים קושרים בין המשפחה הפרטית לבין העולם החיצוני שאליו צומחים הילדים כבוגרים. מדיניות החינוך מייצגת את החדירה לחיי המשפחה בחינוך הילדים ואת האינטרס הציבורי הלאומי להכשרת הילדים והילדות כאזרחים וכאזרחיות המחר. במערכת החינוך קיימות זירות המעבירות מסרים של ג׳נדר. חלק מהזירות גלויות ומוצהרות וחלק מהן סמויות. הלכתי לחפש אחר מחקרים של השנים האחרונות, החושפים זירות של ג׳נדר במערכת החינוך, ומבנים את תפיסות הג׳נדר בעולם העבודה.