הודאת פיק היסטוריוגרפי בתנ׳יך, בשילוב הגישה המסורתית; ממצאי הארכיאולוגיה המקראית והמחקר המדעי.

מחבר/ים: 
דב רוזנר
עמודים: 
124-136

הודאת פיק היסטוריוגרפי בתנ׳יך, בשילוב הגישה המסורתית; ממצאי הארכיאולוגיה המקראית והמחקר המדעי.

דב רוזנר

תארנים: הממלכות ישראל וארם דמשק עד שלהי המאה ה9- לפה״ס, אחאב מלך ישראל ובן הדד ה2- מלך ארם דמשק, מלחמות בין דמשק לבין ישראל, ברית צבאית וכלכלית בין אחאב לבין בן הדד, שלילת הברית על ידי הנביא, המידע החשוב באנאלים של שלמנאסר ה3- מלך אשור, תבוסתו ומותו של אחאב.

תקציר

יחסי איבה ומלחמות בלתי פוסקות אפיינו את ישראל וארם דמשק, במטרה לשלוט על מקורות הירדן ועל שתי הדרכים הבינלאומיות ׳דרך הים׳ ו׳דרך המלך׳. שליטה זו מהווה את הבסיס הכלכלי והצבאי העיקרי של שתי הממלכות.

בן הדד יצא למלתמה בראש צבא ארמי אדיר נגד אתאב פעמיים, בשנת 855 לפה״ם ובשנת 854 לפה״ם. העליונות הצבאית של דמשק בשתי המלתמות היתה מוחלטת, ותבוסתו של אתאב היתה צפויה. מסיבה זו הסכים אחאב לחתום על תנאי הכניעה הקשים והמשפילים שהכתיב לו בן הדד ה2-. אחאב ניצל מתבוסה זו בעזרת מקור בלתי צפוי לו לחלוטין: נביא - ששמו לא מוזכר - הציע לאחאב לדחות את הסכם הכניעה, והבטיח לאחאב, בשם ה', ניצחון מוחץ על אויבו ובני בריתו, בשתי המלחמות. אחאב פעל על פי הטקטיקה הצבאית של הנביא, ואכן השיג ניצחונות על הארמים בשתי המלחמות, וממלכת ישראל ניצלה, זמנית. מלך דמשק המובס, בעצת יועציו המדיניים, הציע לאחאב ברית צבאית וכלכלית בין שתי הממלכות, והסכם שלום ביניהם. אחאב קיבל את הצעתו של בן הדד, והסכם השלום נחתם ביניהם בשומרון, הבירה הישראלית. מן המקור המקראי יוצא לכאורה, שמלך דמשק ניצל את תמימותו ורוך לבבו של אחאב,' והסכם השלום ביניהם הציל את ארם דמשק מחורבן.

תגובת הנביא לא איחרה לבוא. הנביא, שהתחפש ללוחם ישראלי, התייצב בפני אחאב, ולאתר שזהותו נתגלתה, הוא הוכית את אחאב על טעותו זו. במקום לנצל את ניצחונו על הצבא הארמי בקרב אפק, לפלוש לדמשק ולהחריבה, הוא חתם עם אויבו על הסכם שלום, הסכם שאיפשר לבן הדד לשקם את צבאו ולצאת בשלישית נגד אחאב. הנביא בישר לאחאב, שבתום שלוש שנים של שלום עם דמשק, תפרוץ מלתמה שלישית ביניהם, מלחמה שבה אחאב יובס וייהרג."

בניגוד למקור המקראי, המעלים מאיתנו נתונים חשובים ביותר על פרשה זו, הרי שהממצאים הארכיאולוגיים משלימים את המקור המקראי בכך, שמספקים לנו את כל המידע החיוני החסר במקרא. מידע זה מופיע בפירוט רב באנאלים של שלמנאסר ה3- מלך אשור."'