טיפוח יכולות הילד בגיל הרך באמצעות שילוב תכנים מתמטיים, מדעיים וטכנולוגיים

מחבר/ים: 
עפרה ניר גל, שוש מלאת
עמודים: 
35-44

טיפוח יכולות הילד בגיל הרך באמצעות שילוב תכנים מתמטיים, מדעיים וטכנולוגיים

עפרה ניר גל, שוש מלאת

תארנים: גבולות היכולת של הילד, הגיל הרך, תוכנית לימודים, מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה, אסטרטגיות חקר, מדידה, למידה מתווכת.

תקציר

פיתוח תוכנית לימודים תוך שילוב בין תכני מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה לבין אסטרטגיות חקר, בהתאמה לגבולות יכולת התפתחות של הילד בגיל הרך, מדגיש גישה חדשה בפיתוח תכניות לימודים בתחומי מדע וטכנולוגיה בגיל הרך. מאמר זה מציג ומפרט את רכיבי תוכנית הלימודים מד-דע, המהווה סביבת למידה מדעית טכנולוגית הכוללת משחקי מדידה האהובים על הילדים בגיל הרך, שימוש בטכנולוגיות מדידה שונות, עם פעילויות חקר ופתרון בעיות.