כתב עת לעיון ומחקר 9

מספר חוברת: 
9

אחוה- המכללה האקדמית לחינוך

מערכת כתב העת

יו"ר המערכת: ד"ר יעקב גרוס.חברי המערכת (עפ"י סדר א"ב):

 ד"ר ישראל אידלוביץ',ד"ר שרה האופטמן,ד"ר עזר כהנוב,פרופ' שלמה נחמיאס, פרופ' זאב ספרא.

רכז מערכת: גלית סידי.

עריכה לשונית עברית:עידית צור.

עריכה לשונית אנגלית ותרגום: מריון דומן.

הגהה עברית: ד"ר עזר כהנוב.

עיצוב הכריכה: דגנית צור, היחידה לשיווק , פרסום והוצאה לאור, אחוה-המכללה האקדמית לחינוך.

הפקה: סברינה גבר, מנהלת היחידה לשיווק, פרסום והוצאה לאור, אחוה- המכללה האקדמית לחינוך.

הוצאה לאור: היחידה לפרסום שיווק והוצאה לאור, אחוה- המכללה האקדמית לחינוך.

עיצוב וסידור: אלה אוסטרובסקי.

דפוס:הדפוס הירוק.

ISSN: 0793-3355 © כל הזכויות שמורות

אחוה- המכללה האקדמית לחינוך

ד.נ. שקמים 7980400 , טל' 08-8588044

כתובתנו באינטרנט:/ברוכים-הבאים-לספרייה

שנת פרסום עברית: 
תשס"ד
שנת פרסום לועזית: 
2003