ההבדל בין המינים באמפטיה בקרב תלמידי תיכון

מחבר/ים: 
מורין רג'ואן
עמודים: 
72-80

ההבדל ביך המינים באמפטיה בקרב תלמידי תיכון

מורין רג'ואן

תקציר

מטרת המחקר לעמוד על האבחנה בין אמפטיה קוגנטיבית ביחסי מורה-תלמיד לבין אמפטיה רגשית - תכונת אישיות של התלמיד - ולבדוק את הקשר של כל אחד מהמושגים הללו עם המשתנה של מין.

לשם כך, 101 תלמידי תיכון עיוני במרכז הארץ ענו על השאלונים של אמפטיה קוגנטיבית של Carkhuff ואמפטיה רגשית של Mehrabian.

נמצא כי אחד ההבדלים בין אמפטיה קוגנטיבית לבין אמפטיה רגשית מצוי בהבדל בין המינים: הבנות דיווחו על רמת אמפטיה קוגנטיבית גבוהה יותר מהבנים כלפי מורותיהן. לעומת זאת, לא נמצא הבדל משמעותי בין הבנים לבין הבנות ברמת האמפטיה הרגשית שלהם.

הסבר אפשרי לכך גרם כי אצל הבנות היתה התאמה במין עם צוות ההוראה, שהיו כולן ממין נקבה במחקר זה.