הוראה ולמידה בעידן האינטרנט

מספר חוברת: 
14

אחוה- המכללה האקדמית לחינוך
מערכת כתב העת
יו"ר המערכת: ד"ר שרה זמיר.

חברי המערכת (עפ"י סדר א"ב):
ד"ר מריטה ברבש, ד"ר לאה ברץ, ד"ר יעקב גרוס,ד"ר דן דורון,ד"ר אירנה ולדימרסקי,פרופ' אלי זמסקי, ד"ר עזר כהנוב,ד"ר היידי פלביאן, פרופ' יצחק פרידמן, פרופ' נעמה צבר-בן יהושוע,ד"ר עדנה רובין.

מערכת המומחים לגיליון: הוראה ולמידה בעידן האינטרנט
יו"ר המערכת המומחית: ד"ר גילה קורץ.
חברי המערכת המומחים (עפ"י סדר א"ב): מר ג'יי הורוויץ, פ רופ' גבי סלומון, ד"ר ענת שמלא.
רכזת המערכת: הגב' חנה אבוחצירא.
עריכה לשונית והגהה עברית: ד"ר דן דורון.
עריכה לשונית באנגלית: ד"ר ברברה קולן.
מזכירת המערכת: הגב' חנה אבו חצירא.
עיצוב ועריכה: אירנה פיינשטיין,היחידה לשיווק , פרסום והוצאה לאור, אחוה-המכללה האקדמית לחינוך.
עיצוב הכריכה: דגנית צור, היחידה לשיווק , פרסום והוצאה לאור, אחוה-המכללה האקדמית לחינוך.
הפקה: סברינה גבר, מנהלת היחידה לשיווק, פרסום והוצאה לאור, אחוה- המכללה האקדמית לחינוך.
הוצאה לאור: אחוה- המכללה האקדמית לחינוך.
דפוס: דפוס אילן.
ISSN: 0793-3355 © כל הזכויות שמורות
אחוה- המכללה האקדמית לחינוך
ד.נ. שקמים 7980400 , טל' 08-8588044
כתובתנו באינטרנט:/ברוכים-הבאים-לספרייה

שנת פרסום עברית: 
תשע"ב
שנת פרסום לועזית: 
2012