הספרייה הניידת - קווים לתולדות שירותי הספריות הניידות בעולם

מחבר/ים: 
עדינה בר-אל
עמודים: 
61-70

הספרייה הניידת - קווים לתולדות שירותי הספריות הניידות בעולם

עדינה בר-אל

תארנים: ספרייה ניידת, ניידת ספרים, ספרייה ציבורית - סניפים. Bookmobile ,Mobile Library

תקציר

הספרייה הניידת מביאה את הספר אל הקורא. הניידת מופעלת בדרך כלל באזורים בהם האוכלוסייה דלילה. בארצות שונות דרכי המעבר קשות ביותר, ולפיכך יש בעולם ניידות שונות - עגלות הרתומות לבעלי חיים, ספינות, רכבות, חשמליות, וזאת נוסף על כלי רכב בעלי גלגלים, כמובן, שהותאמו לצורך זה.

הניידות פועלות בכל העולם. בארה״ב, קנדה ובריטניה שרות זה מפותח מאוד, וכך בארצות סקנדינביה. בשאר ארצות אירופה - פחות. בארצות מתפתחות באפריקה, אסיה, דרום-אמריקה ומרכזה החלו הרשתות לפעול בעזרת אונסקו. יש ניידות שמספקות ספרים למקום מסוים, ולאחר מספר חדשים מבקרות שם שוב ומחליפות את המלאי. ויש ניידות שמספקות שרות אישי, בהן הקורא נכנם לניידת, מתייעץ עם הספרן ובוחר לעצמו ספר. בארצנו פועלות ניידות מסוג שני. בתל-אביב ובירושלים, לדוגמא, הן משרתות את השכונות החדשות הצומחות ומתפשטות. יש ניידות במסלולים קצרים בני כמה שעות ויש בני כמה שבועות. אך המשותף לכולם - המאמץ להביא את הספר אל הקורא המתגורר במקום מרוחק ממרכז שיש בו שרות ספרייתי מסודר.

המאמר דן בהתחלת שרותי הניידות בארצות שונות בעולם ומציין סוגי ניידות שונים, שנוצרו תוך התאמה לתנאי המעבר בשטח.