חברי המערכת

עורכת ראשית: ד"ר שרה זמיר sara_zamir@achva.ac.il
חברי המערכת (עפ"י סדר אלפביתי):
 • פרופ' עליאן אלקרינאוי - המכללה האקדמית אחוה
 • ד"ר אורית אבידב - המכללה האקדמית אחוה, האוניברסיטה הפתוחה
 • פרופ' עדה אהרוני - הטכניון חיפה
 • פרופ' יונתן אנסון - המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
 • פרופ' אפרים בן ברוך - מרכז לימודים אקדמיים, אור יהודה
 • ד"ר מריטה ברבש - המכללה האקדמית אחוה
 • ד"ר ראיסה גוברמן - המכללה האקדמית אחוה
 • מר בועז דהן - המכללה האקדמית אחוה
 • פרופ' תמר הורוביץ - אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • ד"ר אירנה וולדימירסקי - המכללה האקדמית אחוה
 • פרופ' יעקב עירם - אוניברסיטת בר אילן
 • ד"ר היידי פלביאן - המכללה האקדמית אחוה
 • פרופ' יצחק פרידמן - המכללה האקדמית אחוה
 • ד"ר עדנה רובין - המכללה האקדמית אחוה
 • ד"ר סמדר שרגא - מגן - המכללה האקדמית אחוה

 

מערכות אורחות מומחיות
תחום: הערכה בחינוך
עורך אורח: פרופ' יצחק פרידמן  f_isaac@netvision.net.il
חברי מערכת:
 • ד"ר שלומית אבדור
 • ד"ר אריאלה  טייכמן-ויינברג
 • ד"ר יעל כהן
   
תחום: הכשרת מורים
עורך אורח: ד"ר רוני רינגולד reingold@netvision.net.il
חברי המערכת:
 • ד"ר מחמוד חליל
 • ד"ר שוש מלאת
 • פרופ' נעמה צבר בן יהושע