כלי מחקר איכותיים בחשיפת ידע קוריקולרי המוקנה למורים בסדנאות לפיתוח תוכניות לימודים

מחבר/ים: 
שוש מלאת
עמודים: 
1-9

כלי מחקר איכותיים בחשיפת ידע קוריקולרי המוקנה למורים בסדנאות לפיתוח תוכניות לימודים

שוש מלאת

תארנים: ידע קוריקולרי, פיתוח תוכניות לימודים (פת״ל), דלברציה, רפלקציה, מילון מושגים, מחקר איכותי, ניתוח תוכן, תצפית, שלב מאקרו-תכנון, שלב מיקרו-תכנון, פוטנציאל קוריקולרי.

תקציר

בדיקת תרומתה של הגישה האיכותית למחקר העוסק בפיתוח תוכניות לימודים היא מחשבה נוספת ומחודשת, המראה קשר מיוחד בין שאלת המחקר והתכנים של הממצאים ובין שיטת המחקר והכלים שאומצו לאיסוף הנתונים ולניתוחם.

המחקר התמקד בחשיפת המאפיינים הקוריקולריים שבהם משתמשים מנחים שונים בסדנאות פת״ל עם מורים . תיאור הידע הקוריקולרי תוך כדי התהליך הוביל לבניית מודל נטורליסטי-דסקרפטיבי להכשרת מורים לתוכניות לימודים. מוצגות כאן הזיקות בין פת״ל ובין הגישה האיכותית בדרך אישית של "סיפור מקרה" ברוח המתודולגיה הנטורליסטית.