סדנה דידקטית ־ שילוב תיאוריה ומעשה בהוראת ספרות בבית־הספר היסודי

מחבר/ים: 
עדינה בר-אל
עמודים: 
55-60

סדנה דידקטית ־ שילוב תיאוריה ומעשה בהוראת ספרות בבית־הספר היסודי

עדינה בר־אל

תארנים:ספרות, יצירתיות, בית-הספר היסודי, דידקטיקה, הוראה, אמנויות

תקציר

סדנה בספרות משלבת תיאוריה ומעשה. בחלקו הראשון של הקורס לומדות הסטודנטיות איך להכין מערכי שיעור בספרות. המגמה היא לבחור יצירות איכותיות ולהתאימן לצרכיהם הפסיכולוגיים, הרגשיים והחברתיים של התלמידים. הסטודנטיות לומדות להפעיל שיקולי דעת דידקטיים בעת הכנת המערכים, כך שדרכי ההוראה תהיינה מגוונות ותפעלנה מיומנויות שונות אצל תלמידי הכיתה ויתקבל שיעור של ספרות ויצירתיות גם יחד. במפגש עם התלמידים בבית-הספר היסודי מלמדת אחת הסטודנטיות (או זוג סטודנטיות), וכל הסטודנטיות האחרות צופות. מיד לאחר שיעור ההתנסות מקבלת הסטודנטית שלימדה משוב הן מחברותיה והן מהמורה, מנחת הקורס . במאמר מפורטות דוגמאות אחדות למערכי שיעור ולתוצרים של התלמידים בכיתות א' עד ו'.

במכללת "אחוה" קיים דגם של סדנה דידקטית המשלב לימודים עיוניים ותרגולם המיידי בבית-הספר היסודי. שלא כמו בעבודה מעשית רגילה, מנחת הסדנה איננה המדריכה הפדגוגית, אלא המורה לספרות. הסטודנטיות הן סטודנטיות של שנה ב' וגי. כבסיס לסדנה משמשים שני שיעורים שנלמדו קודם לכן: "זיאנרים בספרות" ו"ספרות ילדים ונוער".