"עם התורה" "ועם המדינה" יחסו של הרב דייר יצחק ברייער לציונות

מחבר/ים: 
עזר כהנוב
עמודים: 
35-38

"עם התורה" "ועם המדינה" יחסו של הרב דייר יצחק ברייער לציונות

(1946-1883)

עזר כהנוב

תארנים: "עם התורה" ו״עם המדינה", המנדט והציונות, המנדט ואגודת ישראל.

תקציר

הקושי בתרגום משנתו הלאומית-תיאולוגית של הרב יצחק ברייער לשפת המעשה (חברה, חינוך) נעוץ בראש ובראשונה במציאות החברתית, התרבותית והלאומית שבה שרויים כיום המכותבים הטבעיים למחשבה הלאומית של ברייער, אבל גם למעמד היהדות ומסורתה בעולם, שנשבה לטכנולוגיה ולחילוניות. חשוב לציין זאת מפני שמדובר בהגות שיש לה דרישות ותביעות המכוונות לשליטה על הגורמים המכריעים בח״ ההווה. על זה מלמד יחסו האמביוולנטי של ברייער לציונות מחד גיסא, ולאגודת ישראל מאידך גיסא. לכאן שייכת ביקורתו הציונית במהותה על הניאו-אורתודוקסיה, העומדת מנגד למפעל התקומה הלאומית בארץ-ישראל, וההשלמה גם עם הניאו-אורתודוקסיה כמשען למאבק בציונות (המבקשת לגאול את העם היהודי תוך כדי ביטול ייחודו הרוחני) וגם עם הציונות כמשען למאבק באורתודוקסיה .