פיתוח יכולת כתיבת תמצית וסיכום באמצעות שימוש בטקסטים מתחומי ידע שונים

מחבר/ים: 
סיגלית גבאי
עמודים: 
61-65

פיתוח יכולת כתיבת תמצית וסיכום באמצעות שימוש בטקסטים מתחומי ידע שונים

סיגלית גבאי

תארנים: הבעה בכתב, סיכום ותמצית, בדיקה אמפירית, דידקטיקה, בית-ספר יסודי.

תקציר

הגישה המסורתית ראתה בכתיבה שכותב התלמיד תוצר בלבד. בשנים האחרונות נתפס נושא הכתיבה כאיסטרטגיית למידה, שבה התהליך חשוב כמו התוצר. כתוצאה מזה הנטייה היא להקנות לתלמיד את מיומנות ההבעה בכתב באמצעות טקסטים הלקוחים ממקצועות הלימוד של הכיתה שבה לומד התלמיד.

בעבודת הפרויקט שעליה מתבסס מאמר זה נעשה ניסיון לפתח את מיומנויות ההבעה בכתב בקרב תלמידי כיתה ו', על-ידי הנחלת העקרונות של כתיבת תמצית וסיכום תוך שימוש בטקסטים ממקצועות הלימוד השונים . הממצאים, שמתבססים על כמה בדיקות אמפיריות ונמדדו כמותית, אכן מוכיחים שניתן לשפר את יכולת כתיבת תמצית וסיכום באמצעות האיסטרטגיה המוצעת לעיל. בנוסף לזה התברר שבשיטת לימוד זו ניתן לשפר את תדמיתו הירודה של מקצוע ההבעה, ולשנות את עמדתם של התלמידים, מאחר שהם מבינים שתפקיד הוראת ההבעה להקנות להם "כלי עבודה" ליישום בכל מקצועות הלימוד העיוניים-מילוליים.