ספרות ופדגוגיה

מאמר מצורף: 
מחבר/ים: 
יוסף אורן
עמודים: 
66-67

ספרות ופדגוגיה

יוסף אורן

יוסף אורן, מוותיקי המורים במכללת "אחוה", הוציא לאור בשלוש השנים האחרונות שלושה משנים-עשר הספרים שכתב ופרסם עד כה.

שניים משלושת הספרים החדשים שלו משלימים את מפעלו כמבקר וכחוקר הספרות העברית בשנות המדינה במשך

שלושים שנה:

"זהויות בסיפורת הישראלית" (1994) - בוחן חמש הצעות המתחרות על הגדרת זהותם העצמית של הישראלים ממוצא יהודי בתרבות הישראלית: הכנענית, הצברית, הישראלית, הציונית והיהודית. הספר בוחן את הזהויות בעזרת כתיבתם של סופרי "דור בארץ", המשמרת הראשונה בתקופה הישראלית של הספרות העברית: אהרן אמיר, ס. יזהר, אהרן מגד, נתן שחם, משה שמיר ובנימין תמוז. הספר מתאר את התחרות בין חמש הזהויות, שכל אחת מהן ידעה מעלות ומורדות, תחרות המשקפת את ה0ל0לות הרוחניות שמאורעות בתולדות המדינה יוצרות בח״ הרוח של החברה הישראלית, בהגותה וביצירתה הספרותית.

"מגמות בסיפורת הישראלית (1995) - דן בארבע מגמות תימאטיות בולטות בסיפורת הישראלית בעשור הנוכחי, החותם חמישים שנים ראשונות של תרבות לאומית שנוצרת בתנאי ריבונות מדינית, ויובל שנים לתקופה הישראלית בספרות העברית. המגמות הן: המגמה האידיאית, המגמה הפוליטית, המגמה האתנית והמגמה הטריוויאלית. הגדרת המגמות התימאטיות הללו מתבססת על אינטרפרטציות יסודיות ומקיפות של הרומנים המדוברים ביותר בספרות המקור: "השיבה מהודו" מאת א.ב. יהושע, "טמיון" מאת אהרן אפלפלד, "אל תגידי לילה" מאת עמוס עוז, "כימים אחדים" מאת מאיר שלו, "ויקטוריה" מאת סמי מיכאל ואחרים.

הספר החדש השלישי הוא ספר מיוחד במינו בספרות הפדגוגית העברית והוא מיוחד למתן החינוך לח״ חברה. הספר מטפל בנושא שלפיתוחו ולהוראתו הקדיש יוסף אורן יותר מעשרים שנה, תחילה כעורכם של כתבי-העת לחינוך חברתי, "בעד ונגד" ו"יחד" (שניהם בהוצאת מכון סאלד), ואחר-כך כמרצה שהכשיר מנחים מחוזיים, רכזים מוסדיים ומחנכים בבתי-הספר היסודיים והעל-יסודיים בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי, במגזר היהודי ובמגזר הערבי . "המחנך וחברת-הכיתה" (1993) - משלים ספר קודם של יוסף אורן בתחום פדגוגי זה: "תורת החינוך החברתי" (1984). הספר הראשון הציג בעיקר דרכים ותכנים לביצוע השיחות הקבוצתיות בשעות החברה. "המחנך וחברת-הכיתה" מתמקד בשני תחומים נוספים של הפעילות החברתית בכיתה: גיבוש חברת-הכיתה וארגון חברת-הכיתה. ההשקפה שמבוטאת בספר היא שהבאת התלמיד לבשלות חברתית איננה חשובה פחות בהתפתחותו מהבאתו לבשלות אינטלקטואלית. וכן שבחינוך לח״ חברה צריך להכשיר את התלמיד לאורח החיים הטיפוסי של החברה הישראלית, שהיא חברה יהודית, ציונית ודמוקרטית.

להלן אחדות מהפעולות שמוצעות בספר: פעולות היכרות לגיל הרך ("משחק האותיות") ולתלמידי הכיתות הגבוהות ("ספר הכיתה"), קישוט פעלתני - יצירתי והומוריסטי, תקנון ועיתון חברת-הכיתה, שירות עצמי בכיתות ובבית-הספר, דגם למבנה הארגון החברתי של הכיתה המותאם להשתלבות הכיתה בחברת תלמידים דמוקרטית בבית-הספר .

שלושת הספרים יצאו לאור בהוצאת יחד, ת.ד. 87, ראשון לציון, 75100.