אני מאשים

מאמר מצורף: 
מחבר/ים: 
חיים צינס
עמודים: 
68-69

אני מאשים

ד"ר חיים צינס

אני מאשים - עדויות משפט אייכמן הוא מאגר מידע לימודי מובנה הכולל את עדויות התביעה במשפטו של אייכמן. במהלך המשפט הופיעו למעלה ממאה עדים. העדים סיפרו את קורותיהם, גוללו מסכת ארוכה וכואבת של סבל אנושי והאירו את המימד האישי של האירועים. דברי העדות מצטרפים למסמך אנושי נדיר ברגישותו ובעל ערך היסטורי רב. במשך השנים היו העדויות למרכיב חשוב בכל תוכנית לימודים להוראת השואה.

העדויות של מאגר המידע מופיעות על הצג בצורה ברורה וקריאה, ותוך הבלטת עניינים מרכזיים. עדויות ארוכות או מורכבות במיוחד חולקו לכמה חלקים שנושאם ממוקד. כל העדויות מופתחו על-ידי מלות מפתח (מגדירי נושא) המבוססות על ניתוח טקסטואלי, ומוינו לפי נושאים מרכזיים. כמו כן חוברו סיכומי תקציר של כל העדויות. חלק מדברי העדות מלווים בהערות ובאתגרי למידה ממוקדים, בנוסף לאתגרי למידה העוסקים בנושאי חתך כלליים.

אפשרויות החיפוש העיקריות הן:

*    גישה ישירה מתוך רשימה א-ב של שמות העדים.

*    גישה ישירה מתוך רשימה ממוינת של העדויות לפי נושאים מרכזיים.

*    חיפוש מלות מפתח מאפיינות (מגדירי נושא) וצירופיהן.

*    חיפוש לפי מלים, חלקי מלים וצירופי מלים המופיעים בעדויות.

אני מאשים - עדויות משפט אייכמן מנצל את היתרונות הייחודיים של המחשב ככלי עזר להוראה. הוא מאפשר - הן למורים והן לתלמידים - לאתר במהירות וביעילות עדויות בנושאים ממוקדים לצורך המחשת מצבים אנושיים, בדיקת

השערות והוכחת טענות, ולשלב אותן בעבודות אישיות.

המאגר קיים בשלוש גרסאות: גרסה מלאה, הכוללת את הפרוטוקול המלא של העדויות, גרסה מקוצרת ובה טקסטים נבחרים, וגרסה משולבת.