מערכת שעות תרבות עם ישראל שנה א'

תחום: ביס לתארים מתקדמים
לצפייה בקובץ המצורף מערכת שעות תרבות עם ישראל שנה א'