מרים דויטשר

קטגוריית עיסוק: תרגום ועריכה
תחומי עיסוק: שירותי תרגום ועריכה
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: אמרי חיים 2/7, רחובות. מיקוד: 7621430
טלפון: 08-9451910 | 0504192018
פקס: 15389451910