מרכז מורשת יהודי אתיופיה

מרכז המשאבים למורשת יהדות אתיופיה פותח צוהר לעולמם ולמורשתם של יהודים יוצאי אתיופיה בישראל.

מפגש סטודנטים ותלמידים עם תרבות יהדות אתיופיה יעשיר את הלומדים בתכניה של תרבות עתיקה וייחודית  זו ויסייע בשילובם של יוצאי אתיופיה במרקם החברה הישראלית. המרכז מציע מסד נתונים אקדמי בנושא מורשת יהדות אתיופיה וכן פעילות חווייתית ופדגוגית ענפה. במרכז המשאבים מרוכז מידע על המסלול הייחודי לסטודנטים יוצאי אתיופיה ועל  פעילות המרכזייה הפדגוגית להקניית מורשת יהודי אתיופיה במכללת אחוה.

 

מטרות המרכז

  • הגברת מודעותם של הסטודנטים, מורים  ותלמידים למורשת יהדות אתיופיה כתרבות ייחודית בפסיפס עדות ישראל.
  • הקמת מסד נתונים רחב על מורשת יהדות אתיופיה ותמיכה בסטודנטים ומרצים החוקרים תחום זה.
  • טיפוח מרכזיה פדגוגית בה יוכשרו הסטודנטים בהכנת תוכניות לימודים על חייהם  ואורחותיהם של יהודי אתיופיה מתוך תקווה שהכרת מורשת יהודי אתיופיה תעזור בשילובם של בני העדה בחברה הישראלית.
  • פיתוח תכניות לימודים  שיסייעו למורים בהוראת מורשת יהדות אתיופיה במערכת החינוך.
  • המרכז יהווה גשר המקשר בין סטודנטים, תלמידים ומורים מבני העליות השונות הלומדים במכללה.
  • המרכז יטפח וימריץ סטודנטים יוצאי אתיופיה למצוינות אקדמית ולהכרה מעמיקה עם המורשת הייחודית של עדתם.