בחינת אנגלית – מיון לרמות (אמי"ר/ אמיר"ם)

בחינת המיון באנגלית מיועדת לסטודנטים או למועמדים למוסדות אקדמיים בישראל – אוניברסיטאות, מכללות אקדמיות וכד' אשר המוסד שהם לומדים בו מבקש לעמוד על ידיעותיהם באנגלית, אם לשם קבלתם ללימודים ואם כדי למיינם לרמות של קורסי החובה באנגלית או לפטור אותם מהם. כל סטודנט נדרש להשלים את לימודי האנגלית עד לרמת פטור על מנת לסיים את חובות התואר הראשון.
בחינת אמיר"ם הינה בחינת אמי"ר ממוחשבת, בחינת ידע באנגלית הניתנת באמצעות מחשב.

 

הרשמה לבחינה

הרשמה למבחן אמיר"ם

נרשמים לתואר ראשון במכללה האקדמית אחוה יוכלו להיבחן בחינת אמיר"ם במועדים שנקבעים ע"י המכללה.

הרשמה למבחן אמיר"ם תתבצע בכניסה לפורטל למועמד לנרשמים לתואר ראשון או דרך מידע אישי לסטודנט עבור סטודנטים לתואר ראשון.

עלות הבחינה- 252 ₪

 

 

הרשמה למבחן אמי"ר

ההרשמה לבחינת אמי"ר מתבצעת באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה בכתובת: www.nite.org.il.
הערה: יש לציין במעמד ההרשמה לבחינה את המכללה האקדמית אחוה כמוסד אקדמי אליו מבקשים לשלוח את ציון הבחינה.

 

 

סוג בחינה מועדי בחינה תאריך סיום ההרשמה הערות
אמיר"ם

04/07/2017

03/08/2017

16/08/2017

10/09/2017

25/09/2017

24-25/10/2017

20/06/2017

20/07/2017

02/08/2017

27/08/2017

11/09/2017

10/10/2017

  • פתיחת מועד בחינה מותנה במספר הנרשמים.
  • ההרשמה לבחינה הינה מקוונת באתר המכללה.

 

אמי"ר

20/02/2017
6,9/04/2017

 

06/07/2017

10/01/2017

22/02/2017

 

22/05/2017

  • ההרשמה לבחינת אמי"ר מתבצעת באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
  • בכתובת  www.nite.org.il
  04,05/09/2017 26/07/2017  
  02/09/2015 05/08/2016  
  15,17/12/2017 01/11/2017  

* מותאם ללקוי למידה

 

רמות לימוד אנגלית

רמת הלימוד מספר שעות לימוד פסיכומטרי/ אמיר"ם אמי"ר
טרום בסיסית א' 8 ש"ס

50-69

150-169
או*
טרום בסיסית ב' 6 ש"ס

70-84

170-184
בסיסי 6 ש"ס

85-99

185-199
מתקדמים א' 4 ש"ס

100-119

200-219
מתקדמים ב' 4 ש"ס

120-133

220-233
פטור  

134+

234+

* תלמיד שיעבור את קורס טרום בסיסי א' בהצלחה יעבור לרמת בסיסי וימשיך לימודיו עד רמת פטור.