תקצירי קורסים לדוגמא

פיתוח מצוינות ארגונית באמצעות מצוינות צוות

רציונל הקורס ותיאורו

הקורס יעסוק בדיון בנושאים כגון מושגי יסוד במצוינות ארגונית, מודלים חדשים לפיתוח צוות, קודים אתיים, משוב ובקרה. כמו-כן יושם דגש על התמודדות עם שינויים ודיון במושגים הלקוחים מעולם העסקים כגון מוניטין.

נושאי הלימוד

 • מצוינות ארגונית – מקומו של הצוות
 • קוד אתי לפיתוח צוות
 • מדוע נכשלות תכניות הדרכה בארגונים
 • הערכה אפקטיבית של פיתוח צוות
 • מוניטין כאמצעי לפיתוח הצוות
 • התמודדות עם שינויים
 • פיתוח צוות בבית הספר של המאה ה- 21

תחושת מסוגלות מקצועית במערכת החינוכית

נושאי הקורס:

 • מסוגלות עצמית נתפסת: Perceived self efficacy
 • הרקע התיאורטי לצמיחת המושג: תיאוריות העצמי ותיאורית הלמידה החברתית-
 • קוגניטיבית, הגדרות למושג והבחנה בינו לבין מושגים קרובים, תחושת מסוגלות עצמית
 • מקצועית, גורמים המעצבים את תחושת המסוגלות, השלכות תחושת המסוגלות על ההתנהגות, ביקורת על המושג.
 • תחושת מסוגלות בהוראה: המושג ומבניו השונים.
 • תחושת המסוגלות המקצועית של מנהלי בתי ספר.
 • בין מורים ומנהלים-אפיוני ניהול המעודדים או מעכבים פיתוח תחושת מסוגלות מקצועית.
 • דרכים לאבחון תחושת מסוגלות- כמותיים ואיכותניים.
 • דרכים לחיזוק תחושת המסוגלות.

ניהול קבוצות בארגונים

תיאור הסדנה:

 • בסדנה נכיר את המושג קבוצה ארגונית על היבטיו השונים. מטרתה המרכזית של הסדנה להאיר סוגיות נבחרות הקשורות להתנהגות בני אדם בקבוצות ארגוניות ובדרכי ארגונן של קבוצות אלו בארגון. בסדנה נברר מהי קבוצה בארגון ונתחקה אחרי הדינאמיקה של תהליכי פתרון בעיות וקבלת החלטות בקבוצות ארגוניות.
 • יתורגלו מיומנויות תקשורת בינאישית, ניהול דיונים, תפקידי מוביל הדיון בקבוצה, טיפול בהתנגדויות בקבוצות, דרכים לקבלת החלטות בקבוצות בארגונים, והתמודדות עם קונפליקטים המתרחשים בקבוצות בארגונים.

נושאי הלימוד בקורס:

 • הקבוצה – מושגי יסוד
 • מאפיינים של קבוצות ארגוניות
 • תהליכים בהתפתחות קבוצה
 • יתרונות וחסרונות של פתרון בעיות בקבוצה
 • גישות לקבלת החלטות בארגון עפ"י מודל של ורום
 • סוגי דיון קבוצתי
 • סוגים של החלטות וקריטריונים ליציאה מאי הסכמה
 • תקשורת מתגוננת בקבוצות בארגונים
 • ניהול קונפליקטים בקבוצות בארגונים

הצלע השלישית- מעורבות הורים בחינוך

נושאי הלימוד

 • מעורבות הורים – הגדרה מחדש
 • בין פיתוח מצוינות למעורבות הורים
 • מודלים למעורבות – היבטים מחקריים
 • מיקומה וחשיבותה של הקהילה בתהליך החינוכי
 • ההיבט החוקי של המעורבות בישראל ובעולם
 • לאן מכאן?

חינוך מיוחד בבית ספר רגיל

תוכן הקורס ומהלכו:

במהלך הקורס יתוארו לקויות שונות ויבחנו השלכות לקויות אלה על תפקוד תלמידים בעלי לקויות.

נדון בסוגיות הבאות:

 • שילוב נורמליזציה והשתמעותם הפרקטית.
 • תכנית הלימודים בחינוך המיוחד וחשיבות עבודת צוות להגשמת תכנית זו.
 • נסקור באופן ראשוני אוכלוסיות יעד בחינוך המיוחד:

  *תלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב.

  *תלמידים הסובלים מבעיות רגשיות והתנהגותיות.

  *תלמידים בעלי מגבלות קוגניטיביות התפתחותיות (נדגיש שאלות הקשורות לתלמידים בעלי מגבלות מתונות).

  *תלמידים הנמנים על הספקטרום האוטיסטי (נדגיש שאלות הקשורות לתלמידים עם תפקוד גבוה).

 • יסודות הטיפול בילד בעל הצרכים המיוחדים ותפקיד המורה במתן מענה לצורכי הילד. נבחן את משמעות התאמות בדרכי הוראה והיבחנות.
 • תפקיד המנהל והחינוך מיוחד.
 • משפחת הילד בעל הצרכים המיוחדים.
 • טיפול בבעיות רגשיות, אלימות וחינוך מיוחד .

התמודדות המערכת החינוכית עם שילובו של הילד החולה הכרוני

 • נושאי ההוראה הכלליים:
 • הגדרה ומאפיינים כלליים
 • גורמים המשפיעים על הסתגלות הילד למצב החולי
 • "שילוב" ו"שילוב מחדש"
 • חשיבות בית-הספר עבור הילד החולה
 • תפקידי המורה, תפיסותיו ועמדותיו בנושא שילובו של הילד החולה הכרוני
 • תפקיד המנהל כמקדם השתלבותו של הילד בבית-הספר.

תהליכי שינוי בארגונים

רציונל:

הסמינר עוסק בתחום של ייזום והכנסת שינויים בארגונים, בכלל, ובמערכות חינוך ולמידה, בפרט. כל ארגון, נמצא במידה זו או אחרת, במצב של שינוי תמידי. חלק מהשינויים מתרחשים מכורח מציאות חברתית, מדינית או כלכלית, וחלקם הם בגדר רפורמות יזומות, שמטרתן לשפר את הארגונים ולייעלם. כדי לשרוד ולשגשג, ארגונים חייבים לחדש, לפתח, ליזום, לשנות טכנולוגיה, שיטות ניהול ודרכי עבודה, בין אם הדבר מתרחש מרצון או נכפה על הארגון עקב מדיניות, תחרות ושינויים בסביבה העסקית, הפוליטית והחברתית.

נושאי הלימוד:

 • שינוי במערכות חברתיות – מונחי מפתח
 • מדיניות חינוך ושינוי במערכות חינוך
 • קשיים ודילמות בהכנסת שינויים למערכות חינוך
 • אסטרטגיות להובלת שינוי
 • מנהיגות מובילה שינויים במערכות חינוך
 • הטמעת חדשנות בכלל והטמעת חדשנות טכנולוגית בארגוני חינוך

  

תהליכי פיתוח פרופסיונאלים

תיאור הקורס:

 • הקורס עוסק בהכרות עם מושגים, ותיאוריות העוסקים בפרופסיית ההוראה ובתהליכי העצמה והתפתחות מקצועית של מורים.
 • מושג הפרופסיה וההתפתחות המקצועית בהוראה יחודדו ביחס לתהליכי פיתוח אישיים וארגוניים של קריירה מקצועית בקרב עובדי הוראה.
 • הקורס יכלול היבטים תיאורטיים ומעשיים ויבחן את תהליכי פיתוח המשאב האנושי (המורים ובעלי התפקידים) בארגון הבית-ספרי על היבטיו השונים.

סוגיות במדיניות ציבורית בראי החינוך

נושאי הלימוד

 • יסודות המינהל הציבורי, המדיניות הציבורית בישראל ומדיניות החינוך.
 • פוליטיקה ומדיניות ציבורית - דרג מחליט מול דרג מבצע.
 • מדיניות ציבורית אחרת - ניסיונות לרפורמה במערכת החינוך.
 • קבוצות אינטרס והשפעתן על המדיניות הציבורית.
 • סוגיית התיקצוב הציבורי ומקומו של תקציב החינוך בישראל.
 • ביקורת המינהל הציבורי ודרכים לשיפורו.
 • רגולציה, הפרטה ושילוב המגזר העסקי בחינוך.

למידה ארגונית

תאור הקורס:

בעידן של מציאות דינאמית ומתחדשת, נדרשים ארגונים, כל העת, להתמודד מול הזדמנויות חדשות בסביבתם הקרובה והרחוקה, להיות ערים לאיומים הנקרים בדרכם, ללמוד מהצלחות ועוצמות קיימות, ולהקדיש תשומת לב לכישלונות וחולשות ארגוניות.

התמודדות זו דורשת מהארגון להתוודע לתופעה ארגונית מורכבת בשם "למידה ארגונית" (Organizational Learning). זהו תהליך מוכוון ושיטתי של שיפור בביצוע פעולות ארגוניות שונות, בהתבסס על העשייה של הארגון. למידה ארגונית נתפסת כאחת הפעילויות החיוניות להישרדותם, לצמיחתם ולהתחדשותם של ארגונים. ארגון המטמיע תרבות של למידה ארגונית נקרא "ארגון לומד" (Learning organization). זהו ארגון המיומן ביצירה, ברכישה, ובהעברה של ידע וכן בתיקון התנהגותו, באופן המשקף את הידע והתובנות החדשים שרכש.

במהלך הקורס נעמוד על ייחודיותה של תופעת הלמידה הארגונית על מרכיביה השונים. נכיר את מאפייני הארגון הלומד וננתח גורמים מעודדים ומעכבים של תהליכי למידה ארגונית.