משלחת מהמכללה חזרה מסמינר בגרמניה

המשלחת לגרמניה
תאריך אירוע: יום ד', 30.09.2015 13:00

משלחת הסטודנטים מהמכללה לסמינר "חינוך רב תרבותי - כבוד דרך הבנה", שבה  ממגדבורג שבגרמניה.

למשלחת יצאו שבעה סטודנטים העוסקים בתחום החינוך, הפורמלי והלא פורמלי. שלושה בנים וארבע בנות, מרקעים מגוונים מאוד, שהביעו רצון להתפתח ולהיחשף ושייצגו בכבוד את הרב תרבותיות המאפיינת את המכללה האקדמית אחוה. ליוותה את הסטודנטים אחראית הסמינר, אירית נוריאל, ראש תחום מעורבות חברתית מדיקן הסטודנטים.

הסטודנטים הישראלים הציגו לפרחי הוראה גרמנים מצגת על מערכת החינוך בישראל (עליה עבדו עוד לפני הטיסה) , והיו שותפים בהעברת תכנים וסדנאות. התמונות המצורפות מראות על קצה המזלג את עוצמת החוויה המשותפת.

בין הנושאים שנלמדו, הועברו ונחוו בסמינר: היכרות עם אורח חיים שונה; רפלקציה עצמית; סדנת חינוך חוויתי, חינוך תיאטרלי, חינוך מוזיאון, עבודה אנטי-גזענית; למידה רב-תרבותית, מיומנויות תקשורת רב-תרבותית; שיטות חדשות של תקשורת, אסטרטגיות ורעיונות לניהול קונפליקטים; השראה לפיתוח פרויקט עצמאי משלך; נושא השואה בתפיסה חינוכית רב-לאומית ורב-תרבותית.

 

המשלחת לגרמניה

 

 

קישורים לסרטונים על המחזור הראשון של סמינר גרמניה: