נוהל התאמות דרכי הבחנות במכינה הייעודית לחינוך

תחום: המכינה הייעודית לחינוך
לצפייה בקובץ המצורף נוהל התאמות דרכי הבחנות במכינה הייעודית לחינוך