נוהל חירום - התנהגות במצבי חירום בטחוני

אלה עיקרי הפעולות שתינקטנה במצב חירום ביטחוני.

 

ניתן להגדיר שלושה מצבי חירום ביטחוניים עיקריים :

 • היקלעות הפגזה הפצצה.
 • היקלעות לאש מנשק קל או ירי ישיר על המוסד.
 • ניסיון לפיגוע מיקוח בעת השהייה במבנה.

אלה הפעולות העיקריות שתינקטנה בכל אחד מהמצבים נוסף לפעולות שהובאו בהוראות .

הפגזה/ הפצצה

 • בעת שהייה במבנים יש להיכנס לחדרים פנימיים בקומת הקרקע.
 • בשטח פתוח יש להיצמד לקרקע ולתפוס מחסה מאחורי תלוליות עפר, סלעים, תעלות וחפירות.
 • יש להתרחק מהר ככל האפשר מהאזור המוכה כאשר הנסיבות מאפשרות זאת.

 

ירי מנשק קל

 • יש להיצמד לקרקע ולתפוס מחסה.
 • יש להשיב אש במידת האפשר.
 • יש לנתק מגע ולהתרחק מהאזור כאשר הנסיבות מאפשרות זאת.

 

פיגוע מיקוח (ניסיון לתפיסת בני ערובה או תפיסת בני ערובה)

 • יש להזעיק את כוחות הביטחון.
 • יש לנקוט כל אמצעי סביר שיגביל את תנועת המחבלים וימנע תפיסת בני ערובה, כגון הפעלת כלי נשק וחסימת מעברים ודלתות.
 • כאשר יש בני ערובה בידי המחבלים, יש להימנע מפתיחה באש ולהישמע להוראות המחבלים, עד לנקודה שמתחילה פגיעה בבני הערובה.
 • יש להימנע מעמידה חשופה מול חלונות, מחשש לפגיעה מידי כוחותינו.
 • ברגע פריצת כוחותינו, או בהישמע הוראות ברמקול מצד כוחותינו, על בני הערובה לשכב על הרצפה  וידיהם על ראש.

   

בוצע ע״י ש.צ. שאלתיאל צבדי בטיחות בע״מ 054-2251191