נוהל טיפול בבעיות של סטודנטים על ידי בעלי תפקידים במכללה לחינוך

לידיעת ציבור הסטודנטים, הסגל האקדמי ובעלי התפקידים במכללה האקדמית לחינוך אחוה:

על מנת שהטיפול בבעיות המתעוררות אצל סטודנטים בכל העניינים הקשורים בלימודיהם במכללה, יהיה מקצועי, מהיר וענייני, אנחנו מרעננים את נהלי הפנייה לבעלי התפקידים האחראים, בהתאם לצורך המתעורר  בנושאים שוטפים של התנהלות אקדמית:

 • מערכת.
 • ציונים.
 • לוח מבחנים.
 • שכ"ל.

הפנייה תהיה לבעלי התפקידים הרלבנטיים במינהל הסטודנטים.

בעניינים אקדמיים, סדר הפנייה לבעלי התפקידים הוא כלהלן:

בנושאי פדגוגיה ועבודה מעשית:

 • המדריכה הפדגוגית של הסטודנט.
 • ראש המסלול.
 • רכזת ההדרכה.
 • הרכזת האקדמית לענייני סטודנטים.

 

בקורסי חינוך ובקורסים דיסציפלינריים:

 • המרצה בקורס.
 • ראש החוג.
 • הרכזת האקדמית לענייני סטודנטים.

 

יש לכתב את ד"ר טליה נור, הרכזת האקדמית לענייני סטודנטים, בכל פנייה לבעלי התפקידים הנ"ל אם הבעיה לא מצאה את פתרונה בין הסטודנט/ית למרצה או למדריך/כה פדגוגי/ת.

רק לאחר שמוצו כל ההליכים על פי הסדר שצוין והבעיה לא נפתרה, ניתן לפנות למיכל רביבו שטיינר נציבת תלונות הסטודנטים.

כל בעל תפקיד אליו מגיע הסטודנט בראש ובראשונה יוודא שהדרגים הקודמים ניסו לפתור את הבעיה, וגם ילמד על הסיבות לכך שלא הצליח לעשות זאת. ללא פנייה לדרג הקודם לא יטפל בעל התפקיד בפנייה אלא יחזיר את הסטודנט לקבל תשובה ופתרון כפי שמתבקש מנוהל זה.