נוהל מימוש התאמות חינוך

תחום: המכינה הייעודית לחינוך
לצפייה בקובץ המצורף נוהל מימוש התאמות חינוך