נוהל מימוש התאמות מדעים

תחום: המכינה הייעודית למדעים
לצפייה בקובץ המצורף נוהל מימוש התאמות מדעים