נוהל פרויקטים חברתיים תמורת נק"ז

תחום: דיקן הסטודנטים
לצפייה בקובץ המצורף נוהל פרויקטים חברתיים תמורת נק"ז