נפתחה ההרשמה למלגות משרד החינוך תשע"ח

ההרשמה להגשת מועמדות מתקיימת בין התאריכים
י"ג בטבת (יום ראשון) עד כ"ו בשבט (יום ראשון) תשע"ח
11/02/2018 - 31/12/2017 (יש לעקוב אחר הפרסומים)