נהלים ותקנונים

שם קישור
הנחיות לעידכון העדרויות מתוכוננות קישור למסמך pdf

הנחיות לתכנון ולהוראה בקורסים מקוונים

קישור למסמך pdf
עקרונות לבנייה וניהול של קורס מקוון קישור למסמך pdf
נוהל להזמנת מרצים אורחים קישור למסמך pdf
הנחיות לביצוע ותכנון ימי עיון קישור למסמך pdf
נוהל זכויות הסטודנט - הריון, יולדות וטיפולי פוריות קישור למסמך pdf
נוהל בטיחות קישור למסמך pdf
נוהל סיורים קישור למסמך pdf
ועדת משמעת סטודנטים

קישור למסמך pdf

תקנון ונוהל הטרדה מינית
תקנון/תקנון המכללה האקדמית אחוה למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור
חוק למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור