תקנונים ונהלים אקדמיים

תקנונים כללים

ועדת משמעת סטודנטים קישור למסמך pdf
חוק זכויות הסטודנט תמונה של קישור
נוהלי עבודה ובטיחות קישור למסמך pdf
נוהל זכויות הסטודנט - יולדות, הריון וטיפולי פוריות קישור למסמך pdf
תקנון לטיפול בסטודנטים משרתים במילואים

קישור למסמך pdf

 

תקנון ונוהל הטרדה מינית
תקנון/תקנות המכללה האקדמית אחוה למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור
חוק למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור