תקנונים ונהלים אקדמיים

תקנונים כללים

ועדת משמעת סטודנטים תמונה של קישור
חוק זכויות הסטודנט תמונה של קישור
נוהלי עבודה ובטיחות קישור למסמך pdf
נוהל זכויות הסטודנט - יולדות, הריון וטיפולי פוריות תמונה של קישור
תקנון לטיפול בסטודנטים משרתים במילואים

תמונה של קישור

 

תקנון ונוהל הטרדה מינית
תקנון/תקנות המכללה האקדמית אחוה למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור
חוק למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור