טפסים, תקנונים ונהלים

טפסים, תקנונים ונהלים כללים

קישור
חוק זכויות הסטודנט תמונה של קישור
עבודה ובטיחות במערכת קישור למסמך pdf
נוהל זכויות סטודנטיות יולדות/ שמירת הריון/טיפולי פוריות תמונה של קישור
נוהל זכויות סטודנטים משרתים במילואים

תמונה של קישור

נוהל סיורים קישור למסמך pdf
תקנון ועדת משמעת סטודנטים קישור למסמך pdf
טופס תלונה לוועדת משמעת קישור למסמך pdf
טופס ערעור לוועדת משמעת קישור למסמך pdf

 

תקנון ונוהל הטרדה מינית
תקנון המכללה האקדמית אחוה למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור
חוק למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור