טפסים, תקנונים ונהלים

טפסים, תקנונים ונהלים כללים

קישור
פורמט מל"ג לכתיבת סילבוס קישור למסמך pdf
פורמט לכתיבת קו"ח ורשימת פרסומים קישור למסמך pdf
טופס אישור יציאה לחו"ל קישור למסמך pdf
חוק זכויות הסטודנט תמונה של קישור
נוהל זכויות סטודנטיות יולדות/ שמירת הריון/טיפולי פוריות קישור למסמך pdf
נוהל זכויות סטודנטים משרתים במילואים

תמונה של קישור

נוהל סיורים קישור למסמך pdf
תקנון ועדת משמעת סטודנטים קישור למסמך pdf
טופס תלונה לוועדת משמעת תמונה של קישור
טופס ערעור לוועדת משמעת קישור למסמך pdf
תיקי עזרה ראשונה קישור למסמך pdf
מגישי עזרה ראשונה קישור למסמך pdf
מיגור גזענות במרחב האקדמי קישור למסמך pdf

 

תקנון ונוהל הטרדה מינית
תקנון המכללה האקדמית אחוה למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור
חוק למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור