טפסים-לימודי תעודה והשתלמויות

טפסים להורדה
טופס שאלון למועמד קישור למסמך pdf
דו"ח נוכחות מרצים +דו"ח נסיעות-אקסל קישור לגיליון אקסל
דו"ח נוכחות מרצים + דו"ח נסיעות-pdf קישור למסמך pdf
דו"ח נסיעות בתחבורה ציבורית קישור לגיליון אקסל
היעדרות חברי סגל מן הקמפוס קישור למסמך pdf
טופס בקשה להשתתפות בהוצאות השתלמות קישור למסמך pdf
פרטי חשבון בנק קישור למסמך pdf
טופס כרטיס עובד- הקלה במס קישור למסמך pdf
טופס בקשה לסיור קישור למסמך pdf 

 

 

טפסים למורים מלווים
שאלון פרטים אישיים קישור למסמך pdf
טופס 101 כרטיס עובד

קישור למסמך pdf

טופס פרטי בנק

קישור למסמך pdf

פתיחה למלווים

קישור למסמך pdf