מדור בחינות

מדור בחינות עוסק בתכנון ארגון ופיקוח של מערך הבחינות במכללה, הנערכות במסגרת לימודיו האקדמיים של הסטודנט, תוך הקפדה על תקנון הבחינות והעבודות האקדמי.
מדור בחינות אחראי על התנהלות הבחינה בפועל, מתן מענה ופתרונות בזמן אמת במהלך הבחינה כולל טיפול בבעיות מנהליות וטכניות.
כל המידע על לוח הבחינות, מיקום הבחינה ומועדי החשיפות מפורסם בתחנת מידע אישי למרצה ולסטודנט.
מרצים מוזמנים לפנות לרכזת הרלבנטית במדור בחינות (לרשימת קשר היחידה ללוגיסטיקה אקדמית) או לתחום הוראה בבית הספר הרלבנטי.

 

הנחיות כלליות

  שם   מסמך מצורף  
  הנחיות לשימוש במידע אישי למרצה   לצפייה בדף האינטרנט  
  הנחיות להזנת ציונים ע"י מרצה דרך מידע אישי   לצפייה בדף האינטרנט  
  הנחיות גישה למידע אישי דרך הטלפון הסלולארי   לצפייה בדף האינטרנט  
  הנחיות להנפקת רשימות סטודנטים לדיווח   לצפייה בדף האינטרנט  
  הנחיות לטיפול בערעורים   לצפייה בדף האינטרנט  
  הנחיות להפקדת שאלון בחינה במערכת Tomasafe   לצפייה בדף האינטרנט  
  כיצד להיערך למבחן מקוון   לצפייה בדף האינטרנט