מרכז תמיכה למחשוב ואינטרנט

תפקיד שם טלפון
מערכות מידע Help desk

08-8588100

תמיכה ב-Moodle לסגל אקדמי היחידה לתקשוב בהוראה ובלמידה 08-8588136