נגישות - עקרונות מנחים לעבודה עם סטודנטים

מרצה יקר, בחוברת נגישות זו מפורטים עקרונות מנחים בעבודה עם סטודנטים.
מכללת אחוה שואפת לתת את התנאים המתאימים לכל סטודנט עם מוגבלות או לקות-למידה כדי לאפשר לו להצליח בלימודיו ולממש את הפוטנציאל הגלום בו. חוברת המידע תסייע לכם להכיר את המוגבלויות השונות ואת הדרכים שבהן מומלץ להתמודד עמן. צוות הדיקן עומד לרשותכם לייעוץ ותמיכה בעת הצורך.

 

חשוב לדעת

אוכלוסיית הסטודנטים עם מוגבלויות היא אוכלוסייה הטרוגנית.
צורכי הנגישות של סטודנטים עשויים להיות
שונים זה מזה.
רק מקצת הסטודנטים חושפים את מוגבלותם. יש מוגבלויות שאינן נראות לעין כגון מוגבלות נפשית, לקות למידה או מחלה כרונית, אך עלולות להפריע מאוד לתפקוד. כדי לתת מענה למוגבלויות שהסטודנטים מתמודדים עמן, מומלץ להיערך על פי ההנחיות האלה:

 • יש לפרסם באופן ברור על גבי הסילבוס את הדרכים להתקשרות עמך.
 • מומלץ להעביר לסטודנטים כבר בתחילת הסמסטר את רשימת הקריאה בקורס כדי לאפשר היערכות מוקדמת והעברתם של חומרי הקריאה לפורמטים אחרים.
 • מומלץ לפרסם באתר האינטרנט המלווה את הקורס את המצגות וכל מידע רלוונטי לסטודנט.
 • כשסטודנט חושף לפניך את מגבלתו כדאי ליידע אותו על גורמי הסיוע הרלוונטיים במכללה ודרכי הפנייה אליהם.
 • חשוב להבטיח לסטודנט סודיות לגבי המידע שיחשוף.

 

סטודנטים כבדי ראייה או עיוורים

לקות ראייה מתבטאת ברמות שונות של פגיעה בראייה ובשדה הראייה ולעיתים היא מלווה בהגבלה בניידות וכמובן בהגבלה בקריאה ובצפייה בסרטים. סטודנטים עם לקות ראייה מתקשים להתמודד עם כמות גדולה של חומר כתוב וכן מתקשים לראות את הכתוב על הלוח או את המוקרן במצגת וללמוד מתוך גרפים וסרטוטים.
איך אפשר לסייע לסטודנט עם לקות ראייה

 • כשאתה פוגש בסטודנט עם לקות ראייה הודע לו על נוכחותך והזדהה לפניו.
 • בפנייתך אל סטודנט עם לקות ראייה ציין את שמו כדי שיֵדע בבירור כי הפנייה מכוונת אליו.
 • וודא שהסטודנט יודע על שינויים הקשורים לקורס (לדוגמה שינוי בחומר הקריאה) על ידי הכרזה על השינוי בקול בזמן השיעור.
 • אם וכאשר אתה עושה שימוש בזמן השיעור באמצעים ויזואליים כגון: מצגות, הקרנת שקופיות, חלוקת דפים, קטעי קריאה - מומלץ לאפשר לסטודנט לקוי הראייה לקבל מראש את הטקסט הכתוב המוצג לפני השיעור כדי שיוכל לקרוא אותו באופן המותאם לו.
 • בעת כתיבה על הלוח יש להקפיד לכתוב בכתב גדול בטוש בצבע כחול ושחור בלבד ולהקריא את הכתוב.
 • מומלץ לאפשר לסטודנט להקליט את ההרצאה.
 • לסטודנטים כבדי ראיה יש קושי רב להתמודד עם חומרי קריאה הכוללים תרשימים גרפיים ולכן יש לשקול התאמות בדרכי ההבחנות כגון המרת הגרפים לפורמט מלולי.

 

סטודנטים כבדי שמיעה או חירשים

לקות השמיעה משפיעה על כל סטודנט באופנים שונים בהתאם לגיל שבו איבד את שמיעתו ובהתאם לדרגת הירידה בשמיעה.
איך אפשר לסייע לסטודנט עם לקות שמיעה

 • הקפד לעמוד באור וגלה פניך. זכור כי בשיעורים שבהם מכבים או מעמעמים את האור סטודנט כבד שמיעה אינו יכול לקרוא שפתיים.
 • אל תסתיר את הפה כדי ששפתיך ייראו בצורה ברורה.
 • הקפד לשמור על קשר עין במהלך השיחה. וחזור על הדברים באופן שונה אם לא הובנת כהלכה.
 • יש לכתוב על הלוח את כל ההודעות על שינויים שקשורים בקורס: עדכונים, חומרי העשרה וכיוצא באלה.
 • בעת מבחן יש לכתוב על הלוח כל שינוי, תיקון או הבהרה ורצוי לענות על שאלות בכתב.
 • בקורסים שבהם ניתן ציון או בונוס על השתתפות בכיתה אפשר לסטודנט דרך חלופית לקבלת הציון.

 

סטודנטים עם לקות למידה ו/ או הפרעת קשב וריכוז

לקויות למידה הן מוגבלויות המשפיעות על האופן שבו בני אדם קולטים מידע, משמרים אותו ונותנים ביטוי לידע ולהבנה שרכשו. הקשיים המשמעותיים והרווחים ביותר באקדמיה הם בקריאה, בהבנת הנקרא, בכתיב, בטכניקה של הכתיבה, בהבעה בכתב, ברכישה ובשימוש בשפה זרה על כל מרכיביה, בטכניקות חשבוניות ובפתרון בעיות. כמו כן מצויים קשיים בתחום המיומנויות הארגוניות. סביבת למידה שאינה מתאימה לסטודנט יכולה לפגוע בתפקוד הלימודי שלו.
איך אפשר לסייע לסטודנט עם לקות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז

 • יש לחלק את הסילבוס של הקורס בשיעור הראשון ולעבור עם הסטודנטים על רשימת הקריאה והמטלות.
 • מומלץ להשתמש באמצעי הוראה מגוונים במהלך ההרצאות.
 • יש לכתוב על הלוח הודעות על שינויים שקשורים לקורס.
 • כשכותבים על הלוח יש להקפיד על כתב יד קריא.
 • מומלץ לתת מראש לסטודנטים שאלות המדגימות את מתכונת הבחינה ואת תוכנה.
 • יש להמליץ לסטודנט שעולה חשד לגביו בנוגע ללקויות למידה או הפרעת קשב לפנות לצוות הדיקן להתייעצות.

 

המלצות לסגל המנהלי להנגשת השירות לסטודנטים עם מוגבלויות

 • שמור על פרטיותו של הסטודנט, דבר אתו על ענייניו האישיים ביחידות. אל תדון על מצבו הרפואי עם גורמים שונים ללא הסכמתו.
 • סטודנטים יכולים להיתקל בקשיים במילוי טפסים או בארגון מערכת הלימודים במקרים האלה מומלץ לסייע במידת האפשר.
 • מומלץ ליידע סטודנטים על אפשרות של הדרכה פרטנית בספרייה הכוללת הדגמות והתנסות אישית.
 • יש להמליץ לסטודנט לפנות לצוות הדיקן להייעצות בעת הצורך.

 

כבדי ראייה ו/עיוורים

 • יש ליידע את הסטודנט בעל פה היכן מתקיימת הבחינה.
 • לעיתים הסטודנט יכול לבקש להיעזר בך לעבור ממקום למקום.
 • הודע לסטודנט על שינוי בפני השטח, על מכשול או על שינוי כיוון.

 

כבדי שמיעה ו/ חרשים

 • הסב את תשומת לִבו של הסטודנט באמצעות טפיחה על הכתף או סימון חזותי לפני שאתה מתחיל לדבר.
 • דבר לאט וברור. השתדל לא להסתיר את הפה בזמן הדיבור.
 • דבר באופן ישיר אל הסטודנט גם אם הוא נעזר במתרגם לשפת הסימנים.
 • אם הסטודנט אינו מבין את דבריך, חזור עליהם ונסח אותם במילים אחרות.

 

 

 

* במקומות שבהם הטקסט מנוסח בלשון זכר, הפנייה היא לשני המינים.