סגל בית הספר לתארים מתקדמים

 

 
תפקיד שם דוא"ל טלפון
דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים פרופ' אורית אבידב-אונגר לדף המרצה פרופ אורית אבידב-אונגר avidovo@achva.ac.il 08-8588103
רכזת מנהלית נעמי רמות naomi_ra@achva.ac.il 08-8588154
ראש מינהל בית הספר לתארים מתקדמים מיכל עמירם michal_m@achva.ac.il 08-8588063

סגל אקדמי

תפקיד שם דוא"ל טלפון
ראש התכנית לתואר שני במנהל מערכות חינוך פרופ' יצחק פרידמן לדף המרצה פרופ יצחק פרידמן itzhak_f@achva.ac.il 08-8588188
ראש התכנית לתואר שני בחינוך מיוחד פרופ' אלכס קוזולין לדף המרצה פרופ אלכס קוזולין alex_k@achva.ac.il 08-8588189
ראש התכנית לתואר שני בתרבות עם ישראל והוראתה פרופ' נעמה צבר-בן יהושע לדף המרצה פרופ נעמה צבר-בן יהושע naama_s@achva.ac.il 08-8588142
ראש התכנית לתואר שני M.Teach ד"ר רוני ריינגולד לדף המרצה דר רוני ריינגולד reingold@achva.ac.il 08-8588272
ראש התכנית לתואר שני חינוך מתמטי לבית הספר היסודי פרופ' מריטה ברבש marita@achva.ac.il 050-2894247
רכזת עבודות גמר ביה"ס לתארים מתקדמים ד"ר עדית לבנה idit_l@achva.ac.il 050-6216108
רכזת כנס פוסטרים גב' אתי יונגווירט eti_yu@achva.ac.il 050-6787569
רכזת הדרכה M.Teach ד"ר בטי תוסייה-כהן לדף המרצה דר בטי תוסייה-כהן Betty_t@achva.ac.il 054-6260256