סגל בית הספר לתארים מתקדמים

 

 
תפקיד שם דוא"ל טלפון
דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים פרופ' גבי שפלר לדף המרצה פרופ גבי שפלר gaby.shefler@mail.huji.ac.il 08-8588099
מ"מ מנהלת בית הספר לתארים מתקדמים יפעת רוט yifat_r@ACHVA.AC.IL 08-8588154

סגל אקדמי

תפקיד שם דוא"ל טלפון
ראש התכנית לתואר שני במנהל מערכות חינוך פרופ' יצחק פרידמן לדף המרצה פרופ יצחק פרידמן isaac685@gmail.com 08-8588188
ראש התכנית לתואר שני בחינוך מיוחד פרופ' אלכס קוזולין לדף המרצה פרופ אלכס קוזולין alex_k@achva.ac.il 08-8588189
ראש התכנית בייעוץ חינוכי פרופ' סמדר בן אשר bsmadar@gmail.com 052-3939760
ראש התכנית לתואר שני בתרבות עם ישראל פרופ' דניאל צדיק 36tsadikim@gmail.com 053-3365925
ראש התכנית לתואר שני M.Teach ד"ר רוני ריינגולד לדף המרצה דר רוני ריינגולד reingold@netvision.net.il 052-2290045
ראש התוכנית לפסיכולוגיה חינוכית פרופ' שפרה שגיא shifra@bgu.ac.il 050-7867986
ראש התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות פרופ' יהונתן גז לדף המרצה פרופ יהונתן גז jonjon@bgu.ac.il 050-8268020
ראש התכנית לתואר שני חינוך מתמטי לבית הספר היסודי פרופ' ילנה נפתלייב elenanaftaliev@gmail.com 050-2894247
רכזת עבודות גמר ביה"ס לתארים מתקדמים ד"ר עדית לבנה idit_l@achva.ac.il 050-6216108