סגל בית הספר לתארים מתקדמים

 

 
תפקיד שם דוא"ל טלפון
דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים פרופ' גבי שפלר לדף המרצה פרופ גבי שפלר gaby.shefler@mail.huji.ac.il 08-8588099
ראש מינהל בית הספר לתארים מתקדמים מיכל עמירם michal_m@achva.ac.il 08-8588063
רכזת מנהלית יפעת רוט yifat_r@ACHVA.AC.IL 08-8588154

סגל אקדמי

תפקיד שם דוא"ל טלפון
ראש התכנית לתואר שני במנהל מערכות חינוך פרופ' יצחק פרידמן לדף המרצה פרופ יצחק פרידמן itzhak_f@achva.ac.il 08-8588188
ראש התכנית לתואר שני בחינוך מיוחד פרופ' אלכס קוזולין לדף המרצה פרופ אלכס קוזולין alex_k@achva.ac.il 08-8588189
ראש התכנית בייעוץ חינוכי פרופ' סמדר בן אשר bsmadar@gmail.com
ראש התכנית לתואר שני בתרבות עם ישראל והוראתה פרופ' נעמה צבר-בן יהושע לדף המרצה פרופ נעמה צבר-בן יהושע naama_s@achva.ac.il 08-8588142
ראש התכנית לתואר שני M.Teach ד"ר רוני ריינגולד לדף המרצה דר רוני ריינגולד reingold@achva.ac.il 08-8588272
ראש התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות פרופ' יהונתן גז לדף המרצה פרופ יהונתן גז jonjon@bgu.ac.il
ראש התכנית לתואר שני חינוך מתמטי לבית הספר היסודי פרופ' מריטה ברבש marita@achva.ac.il 050-2894247
רכזת עבודות גמר ביה"ס לתארים מתקדמים ד"ר עדית לבנה idit_l@achva.ac.il 050-6216108
רכזת כנס פוסטרים גב' אתי יונגרוירט eti_yu@achva.ac.il 050-6787569