תקנונים ונהלים

תקנונים כללים

קישור
חוק זכויות הסטודנט תמונה של קישור
עבודה ובטיחות במערכת קישור למסמך pdf
נוהל זכויות סטודנטיות יולדות/ שמירת הריון/טיפולי פוריות תמונה של קישור
נוהל זכויות סטודנטים משרתים במילואים

תמונה של קישור

נוהל סיורים קישור למסמך pdf

 

תקנון ונוהל הטרדה מינית
תקנון המכללה האקדמית אחוה למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור
חוק למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור