תקנונים ונהלים

שם קישור
תקנון המכינה לבגרות תמונה של קישור
תקנון מכינה ייעודית לחינוך תמונה של קישור
תקנון מכינה לפסיכולוגיה תמונה של קישור
תקנון מרצים קישור למסמך pdf
ועדת משמעת סטודנטים

תמונה של קישור

תקנון ונוהל הטרדה מינית
תקנון המכללה האקדמית אחוה למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור
חוק למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור