תקנונים ונהלים

שם קישור
תקנון מכינה תמונה של קישור
תקנון מרצים קישור למסמך pdf
תקנון ונוהל הטרדה מינית
תקנון המכללה האקדמית אחוה למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור
חוק למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור