סוילקו בע"מ

קטגוריית עיסוק: תפעול
תחומי עיסוק: כיבוי וגילוי אש
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: עתירי ידע 20, כפר סבא. מיקוד: 44425
טלפון: 09-7676376
פקס: 09-7676371