בית ספר לחינוך - איך נרשמים לקורס זהירות בדרכים, בטיחות ובטחון וקורס עזרה ראשונה?

  • לקורסים: בטיחות ובטחון וזהירות בדרכים יש להירשם בעת הרישום לקורסים בפתיחת השנה: מידע אישי > רישום לקורסים > זהירות בדרכים / בטיחות ובטחון.

לכל אחד מהקורסים יש מספר מועדים במהלך השנה ועליך להירשם למועד הנוח לך.

מספר ימים לפני פתיחת הקורס, תשלח לך הודעה הכוללת הנחיות.

  • הקורס מתקיים ע"י מכון מופ"ת באתר של מכון מופ"ת והתשלום מבוצע ישירות באתר ולא נכלל בשכר הלימוד הכללי.
  • לקורס עזרה ראשונה יש להירשם בשנה ג' דרך הרישום לקורסים במידע האישי והתשלום עבורו מתווסף לשכר הלימוד בשנה ג'.
  • הקורס כולל חלק מקוון הנלמד באתר של מד"א (הנחיות נשלחות כמה ימים לפני פתיחת הקורס) וחלק מעשי המתקיים במכללה במשך שני לימוד מלאים.