הנחיות לועדות חריגים

שם קישור
הנחיות לועדת חריגים אקדמית ועדת חריגים אקדמית
הנחיות לועדת חריגים שכר לימוד ועדת חריגים שכר לימוד