התמחות בהוראה (סטאז')

רכזת אקדמית: ד"ר בקי לשם.

שנת התמחות בהוראה מהווה את השנה הראשונה להוראה עם כניסתם של המתמחים למערכת החינוך בבתי

הספר ובגני הילדים. ההתמחות בהוראה היא חובה לכל הסטודנטים הלומדים לתעודת הוראה ועמידה בהצלחה היא תנאי לקבלת רישיון עבודה. עבודת ההוראה של המתמחים בשנה זו מתבצעת בליווי מורה חונך/ת לצורך תמיכה ועיצוב דפוסי עבודה פרופסיונאליים ובמקביל חובה עליהם להשתתף בסדנת תמיכה המתקיימת במכללה.

סדנת סטאז' במכללה

הסדנא מתקיימת בקבוצה קטנה ותומכת של מתמחים-עמיתים הדנה ועוסקת בסוגיות הייחודיות לכל מתמחה  בתהליך קליטתו המקצועית. בסדנא ינותחו אירועים מחיי בית הספר וגני ילדים וייעשה שימוש בסוגיות אותנטיות שיועלו על ידי המתמחים, במטרה להעצימם כאנשי מקצוע.
 
בין נושאי הלימוד:
* טיפוח המודעות העצמית והיכולת הרפלקטיבית של המורים בהקשר של דרכי עבודתם והתנהלותם המקצועית.
* חיזוק מיומנויות התקשורת האישית והבין-אישית.
* תהליכים ודרכי עבודה עם הורים וקהילה.
* שיפור דרכי הערכה ומשוב, תוך התנסות בסדנה בתהליכים הדומים לאלה שבשדה.
* הכרת הקריטריונים שנקבעו להערכת המורה המתמחה בהלימה לעבודתם כמורים מתחילים.
 
שיטת הלימוד:
התכנית משלבת מפגשים פנים אל פנים במתכונת סדנאית, למידה מונחית באתר הקורס ותמיכה אישית של מנחה הקבוצה במהלך שנת הסטאז'.
 
'תעודת זהות' של סדנאות ההתמחות:
1. קורס חובה
2. היקף: 60 שעות אקדמיות.
3. מפגשים: כל שבוע במשך שעה וחצי כל מפגש , שני מפגשים מתקיימים בספטמבר, ושאר המפגשים החל מתחילת שנה"ל האקדמית. 
4. מיקום ומסגרת: במכללה ו/או ב'חממות'. 
חלק נוסף ובלתי נפרד מהתמיכה המערכתית של המתמחה הינו הליווי. 
כל מתמחה מקבל ליווי – חונכות מאת עובד הוראה מנוסה ובעל וותק, המקביל לתפקידו [עד כמה שניתן], מתוך בית הספר או מערך הפיקוח הגני.
 
ה'חונך' ממונה ע"י הנהלת ביה"ס או פיקוח גנ"י, באופן פורמאלי.
 

סטודנט עם מוגבלות זכאי לסיוע במילוי טפסים ניתן לתאם פגישה עם מורן אוקון בטלפון: 08-8588087

 

קול קורא: תחרויות האגף להתמחות וכניסה להוראה

פורום מתמחים בהוראה

טפסים לשנת הסטאז'

פתיחת תיק עובד הוראה חדש

חוזר לחונכ/ת סטאז'

הערכה מסכמת

משרות בהוראה

קליטה מיטבית של עובדי הוראה

לאתר אגף התמחות וכניסה להוראה של משרד החינוך

תשובות לשאלות נפוצות

לקראת התמחות

סטאז'קל

 

רכזות מנהל סטודנטים
תפקיד שם דוא"ל טלפון
רכזת מנהל סטודנטים,יחידת סטאז', מורים מתחילים מורן אוקון moran_o@achva.ac.il 08-8588087 פקס: 08-8588140