מדור סיורים

מדור סיורים
סיורים לימודיים
סטודנטים לתואר ראשון בהוראה או לתעודת הוראה נדרשים להשתתף בסיורים לימודיים במהלך לימודיהם.
חובת סיורים ללומדים לתואר ראשון בהוראה:
* ציונות וחינוך לערכים – 2 סיורים מתוכם סיור בנושא שואה חובה.
* התמחות - 4 סיורים.
סטודנטים הלומדים במסגרת דו-חוגית, ישתתפו ב-2 ימי סיור בכול התמחות. קיימים חוגים בהם מכסת הסיורים עולה על שצוינה לעיל.
חובת סיורים ללומדים במסגרת הסבת אקדמאים לתעודת הוראה:
* סיור בנושא שואה חובה
* 2 סיורים במסגרת ההתמחות
בחלק מההתמחויות נדרשים גם הסטודנטים אשר לומדים במסגרת הרחבת הסמכה, להשתתף בשני סיורים לימודיים במסגרת ההתמחות שלהם.
המידע אודות הסיורים המתוכננים מתפרסם במהלך שנת הלימודים באופן שוטף באתר המכללה וכן מועבר על ידי המדריכים הפדגוגיים והמרצים בקורסים הרלוונטיים. הסיורים מתקיימים אך ורק במהלך שנת הלימודים וגם המידע אודות הסיורים מגיע למדור סיורים ומתפרסם במהלך שנת הלימודים. למדור סיורים אין בדרך כלל מידע מוקדם אודות הסיורים המתוכננים. הסיורים מתוכננים על ידי ראשי המסלולים והחוגים ומדור סיורים מטפל בנושאים הלוגיסטיים הכרוכים בהוצאת הסיורים.
הרשמה לסיור
בחלק מהסיורים חלה חובת הרשמה מראש. ההרשמה לסיורים מתבצעת דרך "רישום לקורסים" במידע האישי באתר המכללה. כל סיור מיועד לפלח אוכלוסייה מסוים וההרשמה לסיור נפתחת לאוכלוסייה זאת בלבד. סטודנט שנרשם ,לא בטל הרשמתו ולא נכח בסיור ישלם קנס על אי הגעה לסיור.
בסיורים אשר מיועדים לאוכלוסיה מוגדרת מראש, למשל קורס מסויים, לא תתבצע הרשמה מראש. במדור סיורים תבוצע הרשמה גורפת של כל האוכלוסיה הייעודית.
ההשתתפות בסיור בנושא שואה הינה בדרך כלל בשנה ג' במסגרת שיעורי הפדגוגיה.
יום עיון
השתתפות בימי עיון של החוגים והמסלולים השונים הינה חובה לימודית. לעיתים יום עיון מוכר על ידי ראש החוג או המסלול כיום סיור. המידע על כך מפורט במידע המפורסם אודות יום העיון. ב"יום סיור" יזוכה רק מי שנכח בכל יום העיון ובכל בדיקות הנוכחות שהתקיימו.
אחריות על הסיור
האחריות על יום הסיור הינה של החוג או המסלול הרלוונטיים לסיור. ראש החוג או המסלול בונה תוכנית סיורים לכלל הסטודנטים אשר באחריותו ועל כל סיור ממונה מרצה אחראי אשר תפקידו לתת מענה ברמת תוכן הסיור ויעדיו. פרטים טכניים אודות הסיור מפורסמים ברשימת הסיורים. במידת הצורך נשלחות הודעות לסטודנטים הרשומים לסיור.
היציאה לסיור הינה בדרך כלל מהמכללה בשעה שפורסמה ממפרץ האוטובוסים הסמוך לשער המכללה.
מאזן סיורים
בכל בעיה הנוגעת למאזן הסיורים יש לפנות לרכזת מנהל הסטודנטים של הסטודנט.
 

רכזת ימי עיון, כנסים וסיורים - גלית וקנין

 

תאריך הסיור יום שעת יציאה שעת חזרה משוערת אוכלוסיית יעד מרצה אחראי יעד הסיור סגור/פתוח להרשמה
13.3.19 ד 08:30 13:15 חנ"מ שנה ב' ד"ר חני שור אדלשטיין עלה נגב סגור
15.3.19 ו 08:15 12:00 הסבת חנ"מ שנה א' עדי בן חמו בית ספר בטב"ע סגור
19.3.19 ג 08:15 13:00 מתמטיקה שנה ב' ברוריה צוברי פורת ועדי עראקי מרכז רבין סגור
26.3.19 ג 08:30 15:00 גי"ר ד"ר יריב אורגד, הילה מתתוב וד"ר בילהה פריינטה מוזיאון יד מרדכי (במקום יד ושם) סטודנטים המבקשים להשלים סיור ולא נכללים בקבוצות שיוצאות צריכים להירשם אצל אילנה. כל היתר רשומים כבר
27.3.19 ד 08:30 15:00 גי"ר ד"ר מירב אייזנברג, ריקי נחום, חניתה כהן חדד וד"ר לורט שור מוזיאון יד מרדכי (במקום יד ושם) סטודנטים המבקשים להשלים סיור ולא נכללים בקבוצות שיוצאות צריכים להירשם אצל אילנה. כל היתר רשומים כבר
28.3.19 ה 08:30 15:00 היסטוריה ד"ר דוד שחר 'רמלה-היסטוריות' הרשמה באמצעות האתר עם פתיחת סמס' ב'
4.4.19 ה 08:30 17:30 ספרות ד"ר זאב גולדברג 'עכו-אבירים, מנהרות ושווקים' הרשמה באמצעות האתר עם פתיחת סמס' ב'
5.4.19 ו 08:15 12:00 הסבות חנ"מ שנה א' ד"ר עידית גליקו בית ספר בטב"ע סגור
28.5.19 ג 08:15 16:30 שנה ג' והסבות חנ"מ אתי יונגרוירט, ד"ר ערן עוזיאלי, שי גולדברג, סיגי קזז וד"ר היידי פלביאן יד ושם סטודנטים המבקשים להשלים סיור ולא נכללים בקבוצות שיוצאות צריכים להירשם אצל הדר. כל היתר רשומים כבר