מדור סיורים

סיורים לימודיים

סטודנטים לתואר ראשון בהוראה או לתעודת הוראה נדרשים להשתתף בסיורים לימודיים במהלך לימודיהם.

חובת סיורים ללומדים לתואר ראשון בהוראה:

  • ציונות וחינוך לערכים – 2 סיורים (מתוכם סיור חובה ''יד ושם").
  • התמחות - 4 סיורים.

סטודנטים הלומדים במסגרת דו-חוגית, ישתתפו ב-2 ימי סיור בכול התמחות. קיימים חוגים בהם מכסת הסיורים עולה על שצוינה לעיל.

חובת סיורים ללומדים במסגרת הסבת אקדמאים לתעודת הוראה:

  • "יד ושם" חובה
  • 2 סיורים במסגרת ההתמחות

בחלק מההתמחויות נדרשים גם הסטודנטים אשר לומדים במסגרת הרחבת הסמכה, להשתתף בשני סיורים לימודיים במסגרת ההתמחות שלהם.

המידע אודות הסיורים המתוכננים מתפרסם במהלך שנת הלימודים באופן שוטף באתר המכללה וכן מועבר על ידי המדריכים הפדגוגיים והמרצים בקורסים הרלוונטיים. הסיורים מתקיימים אך ורק במהלך שנת הלימודים וגם המידע אודות הסיורים מגיע למדור סיורים ומתפרסם במהלך שנת הלימודים. למדור סיורים אין בדרך כלל מידע מוקדם אודות הסיורים המתוכננים. הסיורים מתוכננים על ידי ראשי המסלולים והחוגים ומדור סיורים מטפל בנושאים הלוגיסטיים הכרוכים בהוצאת הסיורים.

הרשמה לסיור

חלה חובת הרשמה מראש לכל סיור. ההרשמה לסיורים מתבצעת דרך "רישום לקורסים" במידע האישי באתר המכללה. כל סיור מיועד לפלח אוכלוסייה מסוים וההרשמה לסיור נפתחת לאוכלוסייה זאת בלבד. סטודנט שנרשם ,לא בטל הרשמתו ולא נכח בסיור ישלם קנס על אי הגעה לסיור.

ההשתתפות בסיור ליד ושם הינה בדרך כלל בשנה ג' במסגרת שיעורי הפדגוגיה.

יום עיון

השתתפות בימי עיון של החוגים והמסלולים השונים הינה חובה לימודית. לעיתים יום עיון מוכר על ידי ראש החוג או המסלול כיום סיור. המידע על כך מפורט במידע המפורסם אודות יום העיון. ב"יום סיור" יזוכה רק מי שנכח בכל יום העיון.

אחריות על הסיור

האחריות על יום הסיור הינה של החוג או המסלול הרלוונטיים לסיור. ראש החוג או המסלול בונה תוכנית סיורים לכלל הסטודנטים אשר באחריותו ועל כל סיור ממונה מרצה אחראי אשר תפקידו לתת מענה ברמת תוכן הסיור ויעדיו. למדור סיורים ניתן לפנות בשאלות טכניות אודות הסיור.

היציאה לסיור הינה בדרך כלל מהמכללה בשעה שפורסמה ממפרץ האוטובוסים הסמוך לשער המכללה.

מאזן סיורים

בכל בעיה הנוגעת למאזן הסיורים יש לפנות לרכזת מנהל הסטודנטים של הסטודנט.

רכזת ימי עיון, כנסים וסיורים - גלית וקנין