מינהל סטודנטים

מענה טלפוני במנהל סטודנטים

שעות מענה טלפוני: 8:30- 13:00  ,  14:00 - 16:00

קבלת קהל תתקיים:

בימים א'-ה'

9:30-13:00 

14:00-15:00