נהלים ותקנונים

תקנונים כללים

ועדת משמעת סטודנטים לצפייה בדף האינטרנט
חוק זכויות הסטודנט לצפייה בדף האינטרנט
עבודה ובטיחות במערכת לצפייה במסמך pdf

 

נהלים בית ספר לחינוך
נוהל הלימודים וסדריהם לצפייה בדף האינטרנט
נוהל לימודים וסדריהם - נספח בית ספר לחינוך לצפייה בדף האינטרנט
נוהל בחינות, עבודות וציונים לצפייה בדף האינטרנט
נוהל שינוי מערכת סמסטר ב' תשע"ט לצפייה במסמך pdf
נוהל זכויות הסטודנט - טיפולי פוריות, הריון, יולדת לצפייה בדף האינטרנט
פרויקטים חברתיים תמורת נק"ז לצפייה בדף האינטרנט
נוהל הצטיינות בגין השגים אקדמיים טקס בוגרים תשע"ט לצפייה בדף האינטרנט
נוהל הענקת תעודות הערכה בגין השגים לימודיים לתשע"ח לצפייה במסמך pdf
תקנון לטיפול בסטודנטים המשרתים במילואים לצפייה בדף האינטרנט
נוהל טיפול בבעיות סטודנטים עי" בעלי תפקידים במכללה האקדמית לחינוך לצפייה בדף האינטרנט
נוהל הגשת בקשה להגשת עבודה באיחור מעל 3 שבועות לצפייה בדף האינטרנט
נוהל חניית רכבים בשטח המכללה לצפייה במסמך pdf
נוהל חניה במכללה האקדמית אחוה עקב מוגבלות או נסיבות רפואיות חריגות לצפייה בדף האינטרנט
מלגה (הלוואה) מותנית לצפייה בדף האינטרנט
טופס טיולים בקשה לסיום חובות לתואר B.Ed  ולתעודת הוראה לצפייה בדף האינטרנט
נוהל פעילות ציבורית בקמפוס לצפייה במסמך pdf
תרבות אקדמית במכללה וטוהר המידות לצפייה במסמך pdf
   

 

תקנון ונוהל הטרדה מינית
תקנון/תקנות למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור
חוק למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור