נהלים ותקנונים

 

נהלים בית ספר לחינוך
נוהל הלימודים וסדריהם לצפייה בדף האינטרנט
נוהל לימודים וסדריהם - נספח בית ספר לחינוך לצפייה בדף האינטרנט
נוהל בחינות, עבודות וציונים לצפייה בדף האינטרנט
נוהל זכויות הסטודנט - טיפולי פוריות, הריון, יולדת לצפייה בדף האינטרנט
פרויקטים חברתיים תמורת נק"ז לצפייה בדף האינטרנט
נוהל הנפקת אישורים לסטאז' לצפייה במסמך pdf
נוהל הצטיינות שנתית במהלך התואר הראשון והתואר השני לצפייה בדף האינטרנט
נוהל סיום תואר בהצטיינות בגין הישגים אקדמיים לצפייה בדף האינטרנט
תקנון לטיפול בסטודנטים המשרתים במילואים לצפייה בדף האינטרנט
נוהל הגשת בקשה להגשת עבודה באיחור מעל 3 שבועות לצפייה בדף האינטרנט
נוהל חניית רכבים בשטח המכללה לצפייה במסמך pdf
נוהל חניה במכללה האקדמית אחוה עקב מוגבלות או נסיבות רפואיות חריגות לצפייה בדף האינטרנט
מלגה (הלוואה) מותנית לצפייה בדף האינטרנט
טופס טיולים בקשה לסיום חובות לתואר B.Ed  ולתעודת הוראה לצפייה בדף האינטרנט
תרבות אקדמית במכללה וטוהר המידות לצפייה במסמך pdf
נוהל טיפול בפניות סטודנטים לבעלי תפקידים לצפייה במסמך pdf

 

תקנון ונוהל הטרדה מינית
תקנון/תקנות למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור
חוק למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור