קורסים מקוונים תשפ"ב 'בטיחות וביטחון ושעת חירום', 'זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בריא'

קורס 'בטחון, בטיחות ושעת חירום', קורס 'זהירות בדרכים נגישות
ואורח חיים בריא' תשפ"ב
קורסים אלו הם תנאי לקבלת אישור 80% למתמחי סטאז. הקורסים הם חובה לסטודנטים הסדירים הלומדים לקראת
תעודת הוראה ותואר B.Ed. החל מהשנה השנייה ולסטודנטים בתכנית
הסבת אקדמאים החל משנתם הראשונה. 
הקורסים מתקיימים בצורה מקוונת.
הרישום לקורסים מתקיים בתקופת ההרשמה והרכבת מערכת. ללא
רישום לקורס לא ניתן יהיה לבצע את הלמידה.
עלות כל קורס היא 60 ₪ בכרטיס אשראי למכון מופ"ת ביום תחילת
הקורס.
כל סטודנט הרשום לקורס יקבל הנחיות מסודרות לדוא"ל ולמידע אישי
ביום פתיחת הקורס.
 
להלן מועדי הקורסים:
22.11.2021-1.11.2021
27.12.2021-6.12.2021
24.1.2022-3.1.2022
28.3.2022-7.3.2022
23.5.2022-2.5.2022
27.6.2022-6.6.2022
 
סמסטר קיץ
18.7.2022-4.7.2022
לא יהיו מועדים נוספים