קורסים מקוונים תש"פ 'בטיחות וביטחון ושעת חירום', 'זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בריא'

קורס 'בטחון, בטיחות ושעת חירום', קורס 'זהירות בדרכים נגישות
ואורח חיים בריא' תש"פ
קורסים אלו הם תנאי לקבלת אישור 80% למתמחי סטאז. הקורסים הם חובה לסטודנטים הסדירים הלומדים לקראת
תעודת הוראה ותואר B.Ed. החל מהשנה השנייה ולסטודנטים בתכנית
הסבת אקדמאים החל משנתם הראשונה. 
הקורסים מתקיימים בצורה מקוונת.
הרישום לקורסים מתקיים בתקופת ההרשמה והרכבת מערכת. ללא
רישום לקורס לא ניתן יהיה לבצע את הלמידה.
עלות כל קורס היא 60 ₪ בכרטיס אשראי למכון מופ"ת ביום תחילת
הקורס.
כל סטודנט הרשום לקורס יקבל הנחיות מסודרות לדוא"ל ולמידע אישי
ביום פתיחת הקורס.
 
להלן מועדי הקורסים:
25.11.19-4.11.19
23.12.19-2.12.19
27.1.20-6.1.20
23.3.20-2.3.20
25.5.20-4.5.20
22.6.20-1.6.20
סמסטר קיץ
20.7.20-6.7.20
לא יהיו מועדים נוספים