הרשמה לסטודנט חיצוני

הרשמה לסטודנט חיצוני אפשרית על בסיס מקום פנוי בלבד בכפוף לאישור ממנהל הסטודנטים. 
ההרשמה הינה לקורסים הנלמדים בסמסטר א' תשפ"ב שייפתח בתאריך 24.10.21
 
 
קורסי אנגלית לפטור מתקיימים בימים ובשעות כדלהלן-
יום א'- 08:45-12:00
יום ב'- 17:30-21:00
יום ד'- 17:30-21:00
יום ה'- 15:45-19:00
 
נא ציינו יום ורמה' ונחזור אליכם במידה ויהיו מקומות פנויים.
 
הודעה והבהרה לסטודנטים חיצוניים בקורסי אנגלית
סטודנטים הרשומים לקורסי אנגלית למטרות אקדמיות מחוייבים לעבור סיווג רמה אקדמית שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה (ע"פ רכיב אנגלית בפסיכומטרי/ מבחן אמי"ר/אמיר"ם/ ציון בקורס קדם לקורס הנוכחי) המאשר התאמתם לרמת הקורס.
שימו לב,
1. באחריות הסטודנט לדאוג שרשום לקורס אנגלית ע"פ סיווג רמתו ועליו לשלוח את אסמכתת הסיווג למייל זה. 
2. סטודנט חיצוני ברמת מתקדמים ב' שיסיים את הקורס מקבל אישור סיום חובות קורס ולא אישור פטור מאנגלית
3. המכללה האקדמית אחוה איננה מתחייבת בפני אף סטודנט לקבלת הכרה אקדמית ע"י מוסד אקדמי אחר
4. סטודנט יוכל לקבל אישור סיום חובות קורס רק בכפוף להגשת אסמכתת סיווג ועמידה בחובות הקורס
 
*ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי בקורס 
*בקורסי אנגלית קיימת חובת נוכחות מלאה 
* ניתן להירשם לקורסים בהיקף של עד 10 נק"ז
* סטודנטים הלומדים במסלול אפיק מעבר לרפואה יכולים להירשם ל-34 נק"ז 
 
 
שכר לימוד לסטודנט במעמד מיוחד שלא לתואר 
* דמי הרשמה בסך 300 ₪ 
* עבור כל נק"ז (נקודת זכות)  500 ₪ 
*אגרות חובה בסך 234 ₪ 
 
להלן שלבי תהליך הגשת הבקשה וההרשמה
את הטפסים ניתן להגיש בין התאריכים 18.10.21 עד 24.10.21
 

1.מילוי טופס בקשה עם פרטי הקורס - שם ומספר. הגשת בקשה לרישום לקורס

2.מנהל סטודנטים ישלח מייל על מקום פנוי בקורס וקישור לתשלום המקדמה ע"ס 800 ש"ח. יש לשלם עם קבלת המייל ולא יאוחר מ-24 שעות מרגע קבלת המייל.

3.שיבוץ בקורס וקבלת הודעת חיווי מהמערכת

ביטול הרשמה לסטודנט חיצוני - נוהל הביטול יתעדכן כאן לקראת פתיחת ההרשמה.
ביטול הרשמה יעשה בכתב בלבד למייל  hagar_d@ACHVA.AC.IL
 

התאמות

  • סטודנט חיצוני הזקוק להתאמות נדרש לפנות בתחילת הסמסטר ליועצת המכללה במייל: maayan_m@achva.ac.il, ולהעביר אישור על זכאותו להתאמות מהמוסד בו הוא לומד.