הרשמה לסטודנט חיצוני

הרשמה לסטודנט חיצוני אפשרית על בסיס מקום פנוי בלבד בכפוף לאישור ממנהל הסטודנטים. 
ההרשמה הינה לקורסים הנלמדים בסמסטר ב' תשפ"א שייפתח בתאריך 7.3.21
הלימודים בסמסטר ב' תשפ"א יתקיימו במתכונת מקוונת
 
 
*ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי בקורס 
*בקורסי אנגלית קיימת חובת נוכחות מלאה 
* ניתן להירשם לקורסים בהיקף של עד 10 נק"ז
* סטודנטים הלומדים במסלול אפיק מעבר לרפואה יכולים להירשם ל-34 נק"ז 
 
 
שכר לימוד לסטודנט במעמד מיוחד שלא לתואר 
* דמי הרשמה בסך 300 ₪ 
* עבור כל נק"ז (נקודת זכות)  500 ₪ 
*אגרות חובה בסך 238 ₪ 
* שמירה וביטוח תאונות אישיות בסך 34 ₪
*סטודנטים אשר למדו בסמסטר א' תשפ"א לא יכולים להירשם דרך האתר ועליהם לפנות במייל hagar_d@ACHVA.AC.IL בצירוף פרטים אישיים והקורס המבוקש
 
להלן שלבי תהליך הגשת הבקשה וההרשמה
את הטפסים ניתן להגיש בין התאריכים 21.2.21 עד 25.2.21
 

1.מילוי טופס בקשה עם פרטי הקורס - שם ומספר. הגשת בקשה לרישום לקורס

2.מנהל סטודנטים ישלח מייל על מקום פנוי בקורס וקישור לתשלום המקדמה ע"ס 800 ש"ח. יש לשלם עם קבלת המייל ולא יאוחר מ-24 שעות מרגע קבלת המייל.

3.שיבוץ בקורס וקבלת הודעת חיווי מהמערכת

ביטול הרשמה לסטודנט חיצוני - נוהל הביטול יתעדכן כאן לקראת פתיחת ההרשמה.
ביטול הרשמה יעשה בכתב בלבד למייל  hagar_d@ACHVA.AC.IL
 

התאמות

  • סטודנט חיצוני הזקוק להתאמות נדרש לפנות בתחילת הסמסטר ליועצת המכללה במייל: maayan_m@achva.ac.il, ולהעביר אישור על זכאותו להתאמות מהמוסד בו הוא לומד.