טופס בקשה לסטודנט חיצוני

הרשמה לסטודנט חיצוני אפשרית על בסיס מקום פנוי בלבד בכפוף לאישור ממנהל הסטודנטים. ההרשמה הינה לקורסים הנלמדים במהלך סמסטר ב' תש"ף, שיפתח בתאריך 8.03.2020

 

תהליך הגשת הבקשה וההרשמה

  • טופס בקשה לסטודנט חיצוני - יש למלא את טופס הבקשה לסטודנט חיצוני באופן מלא ולציין את שם הקורס המבוקש. מועדי הגשת הבקשה 1.3.2020-16.2.2020
  • אישור על מקום פנוי בקורס - יש להמתין לקבלת הודעה טלפונית/מייל ממנהל סטודנטים שיעדכן באם קיים מקום פנוי בקורס המבוקש.
  • לאחר קבלת אישור ממנהל הסטודנטים על מקום פנוי בקורס המבוקש, יש לבצע רישום ותשלום מקוון של מקדמת שכר הלימוד. התשלום יתאפשר עד לתאריך 4.3.2020 בלבד

בקשות שיוגשו לאחר מועד זה לא יטופלו.

לרשימת הקורסים לחצו כאן

אפיק מעבר לרפואה

שכר לימוד לסטודנט במעמד מיוחד שלא לתואר 
סטודנט הלומד במעמד מיוחד שלא לתואר ישלם דמי הרשמה בסך 300 ₪. 
עבור כל נק"ז (נקודת זכות)  500 ₪ ואגרות חובה בסך 234 ₪ שמירה וביטוח תאונות אישיות.
ניתן להירשם לקורסים עד 10 נק"ז.
סטודנטים הלומדים במסלול אפיק מעבר לרפואה יכולים להירשם ל-37 נק"ז 
הנוכחות בקורסי האנגלית הינה נוכחות חובה.
 
עלויות קורסי האנגלית לפי רמות:
טרום בסיסית א' -  3000 ש"ח
טרום בסיסית ב' – 2250 ₪
בסיסית – 2250 ש"ח
מתקדמים א' – 1500 ש"ח
מתקדמים ב' – 1000 ש"ח
 
ביטול הרשמה לסטודנט חיצוני: 
הודעה על ביטול הרשמה חייבת להיעשות ע"י הסטודנט בכתב בלבד במייל: [email protected]
סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס עד שישה ימים לפני תחילת הקורס יזוכה במלוא התשלום ששולם למעט דמי רישום. 
סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס מהיום החמישי ועד ליום לפני תחילת הקורס יחויב ב-50% מעלות הקורס. 
סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס מיום תחילת הקורס יידרש לשלם את מלוא עלות הקורס ולא יקבל החזר.
 

התאמות

  • סטודנט חיצוני הזקוק להתאמות נדרש לפנות בתחילת הסמסטר ליועצת המכללה במייל: [email protected], ולהעביר אישור על זכאותו להתאמות מהמוסד בו הוא לומד.