טופס בקשה לסטודנט חיצוני

הרשמה לסטודנט חיצוני אפשרית על בסיס מקום פנוי בלבד בכפוף לאישור ממנהל הסטודנטים. ההרשמה הינה לקורסים הנלמדים במהלך סמסטר קיץ תשע"ט, שיפתח בתאריך 14.7.2019

 

תהליך הגשת הבקשה וההרשמה

  • טופס בקשה לסטודנט חיצוני - יש למלא את טופס הבקשה לסטודנט חיצוני באופן מלא ולציין את שם הקורס המבוקש. מועדי הגשת הבקשה 23-27/6/19
  • אישור על מקום פנוי בקורס - יש להמתין לקבלת הודעה טלפונית/מייל ממנהל סטודנטים שיעדכן באם קיים מקום פנוי בקורס המבוקש.
  • לאחר קבלת אישור ממנהל הסטודנטים על מקום פנוי בקורס המבוקש, יש לבצע רישום ותשלום מקוון של מקדמת שכר הלימוד. התשלום יתאפשר עד לתאריך 7.7.19 בלבד

בקשות שיוגשו לאחר מועד זה לא יטופלו.

הערה: בקורסי אנגלית קיימת חובת נוכחות מלאה
בסמסטר קיץ תשע"ט יתקיימו הקורסים:
קורסי אנגלית סמסטריאליים תעריף לסטודנט חיצוני
אנגלית בסיסי  2,500 + אגרות 193 ש"ח + 300 ש"ח דמי רישום
אנגלית מתקדמים א' 1,700 + אגורות 193 ש"ח + 300 ש"ח דמי רישום
קורסי אנגלית מרוכזים תעריף לסטודנט חיצוני
אנגלית מתקדמים א'  1,700 + אגרות 193 ש"ח + 300 ש"ח דמי רישום
אנגלית מתקדמים ב' 1,700 + אגרות 193 ש"ח + 300 ש"ח דמי רישום

*ניתן להירשם לקורסים עד 10 נק"ז

לרשימת קורסי הקיץ תשע"ט לחצו כאן

ביטול הרשמה לסטודנט חיצוני: 
סטודנט המבטל הרשמתו מתבקש להודיע על ביטול הרשמה בכתב בלבד במייל: maya_po@achva.ac.il
סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס עד שישה ימים לפני תחילת הקורס יזוכה במלוא התשלום ששולם' למעט דמי רישום. 
סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס מהיום החמישי ועד ליום לפני תחילת הקורס יחויב ב-50% מעלות הקורס. 
סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס מיום תחילת הקורס יידרש לשלם את מלוא עלות הקורס ולא יקבל החזר כספי.
 

התאמות

  • סטודנט חיצוני הזקוק להתאמות נדרש לפנות בתחילת הסמסטר ליועצת המכללה במייל: maayan_m@achva.ac.il, ולהעביר אישור על זכאותו להתאמות מהמוסד בו הוא לומד.