רישום לקורסים סמסטר ב' וקיץ תשע"ט - בית ספר למדעים

 

סטודנט יקר,
לקראת פתיחת סמסטר ב' תשע"ט מאחל לכם סגל המכללה הצלחה רבה. הלימודים יחלו ביום א'  3/3/2019 .
תקופת שינויי מערכת של סמסטר ב' וקיץ תשע"ט תתקיים בשבוע הראשון של סמסטר ב' 3-10/3/19 הרשמה/החלפה של קורסי אנגלית תתקיים החל מ 24/2/19 ועד ל10/3/19
 
במכללה האקדמית אחוה הייעוץ והרישום לקורסים הינו שנתי: סמסטר א' וסמסטר ב' (וסמסטר קיץ למסלולים מערכות מידע ולימודים רב תחומיים) . 
בסמסטר א' ביצעתם רישום לקורסי סמסטר ב'.
לתשומת לבכם: 
1.שינויי מערכת של סמסטר ב' וסמסטר קיץ (מחיקה/ הוספה/ החלפה של קורסים) מתבצע דרך המידע האישי בתקופת השינויים בלבד, ועל בסיס מקום פנוי במקרה של הוספת קורס.
2.לאחר ביצוע שינוי במערכת, יש להדפיס את המערכת המעודכנת על מנת לוודא שהשינוי נקלט במערכת.
3.ביטול קורס לאחר תקופת השינויים מתאפשר רק באמצעות הפעלת נוהל "ויתור אקדמי" ובתשלום מלא על הקורס ע"פ כללי שכר לימוד.
 
מידע כללי לגבי עריכת מערכת הלימודים:
•הסטודנט אחראי לרישום הקורסים והקלדתם למערכת המחשוב.
•מילוי החובות האקדמיים והמנהליים הם באחריות הסטודנט
•ביצוע הרישום והתאמת תוכנית הלימודים לדרישות מופיעות בשנתון המחלקה. יש לקרוא בקפדנות את השנתון לפני ביצוע הרישום.
•ניתן להירשם לקורסים רק לאחר הסדרת תשלום המקדמה. 
•המעבר לשנה ג' מחייב פטור מלימודי אנגלית.  
 
בהצלחה בלימודים