רישום לקורסים סמסטר קיץ תש"פ

 

פתיחת סמסטר 19.7.20 סיום סמסטר 25.9.20. הלימודים יתקיימו במתכונת מקוונת. 
 
הרישום לקורסים יתקיים ביום שני 13.7.20 בלבד בין השעות 24:00-08:30  
 
סטודנטים במסלול ב.א רב תחומי עשו רישום שנתי בתחילת השנה (לסמסטר א, ב וקיץ) ולכן בסמסטר קיץ עליהם להירשם רק לקורסי אנגלית.
באחריות הסטודנט, לבדוק את המערכת של סמסטר קיץ ולוודא שהוא רשום לכל הקורסים הנדרשים בהתאם למערכת השעות המפורסמת באתר המכללה תחת סטודנטים/קישורים מהירים/בי"ס למדעים/מערכת שעות. 
במידה ויש צורך להוסיף/לבטל קורס תוכלו לעשות זאת רק ביום זה. 
 
ימי השלמה לב.א רב תחומי
לתשומת ליבכם, בשל משך הסמסטר הקצר, יתקיימו ימי השלמה מעבר לימי הלימוד הרגילים. את ימי ההשלמה ניתן לראות במערכת השעות המפורסמת באתר המכללה תחת סטודנטים/מערכת שעות בעמוד האחרון של סמסטר קיץ. 
 
קורסי אנגלית מרוכזים (לא מיועדים לרב תחומי) 
תינתן עדיפות לסטודנטים שעולים לשנה ג'. 
שעות הלימודים בקורסים הן 19:00-15:00
 
אנגלית מתקדמים א' מרוכז הרישום ייפתח ב 15.7
יום א ג ד ה א ב ד ה א ב ד ה א ב
תאריך 2.8 4.8 5.8 6.8 9.8 10.8 12.8 13.8 16.8 17.8 19.8 20.8 30.8 31.8
בחינות: מועד א': 2/9 מועד ב': 9/9
 
אנגלית מתקדמים ב' מרוכז הרישום ייפתח ב 10.9 
יום א ב ג ד ה ג ד ה ג ד ה א ב ג
תאריך 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 22.9 23.9 24.9 29.9 30.9 1.10 11.10 12.10 13.10

בחינות: מועד א': 14/10 מועד ב': 21/10

 

 
בהצלחה בלימודים