רישום לקורסים לשנת תש"ף

 

סטודנט יקר,
לקראת פתיחת שנת הלימודים תש"ף מאחל לכם סגל המכללה שנת לימודים מוצלחת ופורייה.
הלימודים יחלו ביום א'  27/10/2019
במכללה האקדמית אחוה הייעוץ והרישום לקורסים הינו שנתי, סמסטר א' וסמסטר ב' (וסמסטר קיץ למסלולים מערכות מידע ולימודים רב תחומיים).
לכל מחלקה נקבעים "חלונות זמן", בהם ניתן להירשם לקורסים דרך האינטרנט. 
תאריכי הרישום לקורסים דרך אתר האינטרנט מופיעים בטבלה המצורפת מטה.
הרישום לקורסים מקנה את הזכות להיבחן ולקבל ציון ומהווה אסמכתא לתשלום שכר לימוד. 
הסטודנט אחראי לרישום הקורסים והקלדתם למערכת המחשוב.
ניתן להירשם לקורסים רק לאחר הסדרת תשלום המקדמה.
תוכנית הלימודים מותאמת לשנתון המחלקה המופיע באתר 
המעבר לשנה ג' מחייב פטור מלימודי אנגלית.
 
חלונות זמן לשיבוץ הקורסים
ניתן לבצע את הרישום מהשעה 08:30 בבוקר ועד ל- 24:00 בלילה (בהתאם לחלונות הזמן)
בכל יום רישום תקיים המכללה מערך תמיכה טלפוני בין השעות 09:00-13:00
בטלפון 072-2248585 
 
כמו כן ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לתמיכה: [email protected] בכל ימי הרישום.
 
מחלקה חלון זמן לשיבוץ קורסים
שנה ג' במחלקות פסיכולוגיה, ב.א רב תחומי, מערכות מידע מדעי החיים  9-10/9/19
שנה ב' במחלקות פסיכולוגיה, ב.א רב תחומי, מערכות מידע, מדעי החיים, הפרעות בתקשורת 16/9/19 וגם 18/9/19
שנה א' במחלקות פסיכולוגיה, ב.א רב תחומי, מערכות מידע, מדעי החיים, הפרעות בתקשורת 23-24/9/19
תקופת שינויים 27/10/19 - 7/11/19

*בתקופת השינויים ניתן להוסיף קורסים ו/או לבטל קורסים על פי תוכנית הלימודים בלבד על בסיס מקום פנוי.

 
ימי אוריינטציה לשנה א'
מחלקה מפגשים במכללה תאריכי רישום לקורסים דרך האינטרנט
ב.א רב תחומי 6/10/19 מפגש בכיתה 524  בשעה 15:00 6-7/10/19

פסיכולוגיה, ב.א רב תחומי, מערכות מידע, מדעי החיים, הפרעות בתקשורת

23/10/19 מפגש בכיתה 522 בשעה 15:00

23-24/9/19

 
בהצלחה בלימודים