רישום לקורסים סמסטר א' תשפ"ג

סטודנטים יקרים,

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג ב-23.10.22 מאחל לכם סגל המכללה שנת לימודים מוצלחת ופורייה
 
הרישום לקורסים מתבצע במידע האישי בתאריכים
מחלקה שנה תאריך

הפרעות בתקשורת ומדעי החיים

ב', ג', ד' 7-8.9.22

פסיכולוגיה ומערכות מידע

ב', ג' 12-13.9.22

כל המחלקות (למעט המחלקה לרב תחומי)

א' 18-19.9.22
רב תחומי ב', ג' 20-21.9.22
יום אוריינטציה כללי א' 29.9.22
יום אוריינטציה לרב תחומי מהשעה 15:00 א' 2.10.22
רישום לרב תחומי - קליטת מערכת למשלמי מקדמה א' 3.10.22 ו-6.10.22
פתיחת שנה"ל תשפ"ג   23.10.22

תקופת שינויים בין התאריכים: 23.10.22 עד 4.11.22

 
הרישום נפתח בשעה 08:30 
ניתן לקבל תמיכה בין השעות 13:00-8:30 בטלפון: 08-8588134
ובמייל tmicha@achva.ac.il
 
חשוב! בניית מערכת מתאפשרת רק לאחר תשלום מקדמת שכר לימוד לתשפ"ג  ותשלום חוב שכ"ל תשפ"ב
 

• בניית המערכת תתבצע ע"י הסטודנט ברישום ל'חבילת שיעורים'. הרישום הוא רישום שנתי וכולל את סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ (למחלקות רב תחומי ומערכות מידע בלבד) 

 'חבילת שעורים' מכילה את כל השיעורים המותאמים לסטודנטים לפי שנת לימוד, בהתאם לשנתון אשר מגדיר את מתווה תכנית הלימודים. 
 
• הרישום לקורסים מקנה את הזכות להיבחן ולקבל ציון ומהווה אסמכתא לתשלום שכר לימוד
 
 סטודנט שצריך להירשם לקורס חוזר ו/או לא סיים חובות לימודיו בהתאם לשנת לימודיו לא יכול להירשם ע"'י חבילת שיעורים ועליו לפנות לרכזת המחלקה. 
 
לתשומת לבך,
1. ייתכנו שינויים בכפוף לאילוצי מערכת עד פתיחת שנה"ל. 
2. תוכנית הלימודים מותאמת לשנתון המחלקה המופיע באתר.
3. ביטול קורס/רישום לקורס חוזר יעשה בתיאום עם רכזת מינהל סטודנטים 
4. במידה וקיימות מספר חבילות לבחירה, העדפה ובחירה בחבילה אחת על פני אחרת הינה על בסיס מקום פנוי בקורסים המאוגדים בחבילה (הקורסים בחבילה זהים)
5. נוסף לרישום לחבילה, עליך להירשם:
קורסי אנגלית בהתאם לרמה. רמתך באנגלית מוצגת בדף הרישום לקורסים.
להזכירך, סטודנט מחויב להשלים את חובותיו באנגלית ולהגיע לרמת 'פטור' באנגלית עד סוף שנה ב'. 
6. שימו לב לקורסים מקוונים המאוגדים בחבילה, אלו קורסים ללא חלון זמן ויופיעו במסך רישום לקורס בתצוגה תחת כפתור 'קורסים ללא מועד'
בהצלחה בלימודים