רישום לקורסים סמסטר א' תשפ"א

סטודנטים יקרים,

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א מאחל לכם סגל המכללה שנת לימודים מוצלחת ופורייה. הלימודים יחלו ביום א'  25/10/2020 .
במכללה האקדמית אחוה הייעוץ והרישום לקורסים הינו שנתי, סמסטר א' וסמסטר ב' (וסמסטר קיץ למסלולים מערכות מידע ולימודים רב תחומיים)
לכל מחלקה נקבעים "חלונות זמן", בהם ניתן להירשם לקורסים דרך המידע האישי. 
תאריכי הרישום לקורסים מופיעים בטבלה המצורפת מטה.
 
הרישום לקורסים מקנה את הזכות להיבחן ולקבל ציון ומהווה אסמכתא לתשלום שכר לימוד. 
הסטודנט אחראי לרישום הקורסים והקלדתם למערכת המחשוב.
ניתן להירשם לקורסים רק לאחר הסדרת תשלום המקדמה.
תוכנית הלימודים מותאמת לשנתון המחלקה המופיע באתר 
המעבר לשנה ג' מחייב פטור מלימודי אנגלית.  
 
חלונות זמן לשיבוץ הקורסים
ניתן לבצע את הרישום מהשעה 08:30 בבוקר ועד ל- 24:00 בלילה (בהתאם לחלונות הזמן)
בכל יום רישום תקיים המכללה מערך תמיכה טלפוני בין השעות 08:30-13:00
בטלפון 072-2248585 
כמו כן ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לתמיכה: TMICHA@ACHVA.AC.IL בכל ימי הרישום. 
 
מחלקה חלון זמן לשיבוץ קורסים
שנה ג' במחלקות פסיכולוגיה, ב.א רב תחומי, מערכות מידע, מדעי החיים, הפרעות בתקשורת 7-8.9.2020
שנה ב' במחלקות פסיכולוגיה, ב.א רב תחומי, מערכות מידע, מדעי החיים, הפרעות בתקשורת 15-16.9.2020
שנה א' במחלקות פסיכולוגיה, מערכות מידע, מדעי החיים, הפרעות בתקשורת 22-24.9.2020
*תקופת שינויים 25.10.2020 - 6.11.2020

*בתקופת השינויים ניתן להוסיף קורסים ו/או לבטל קורסים על פי תכנית הלימודים בלבד על בסיס מקום פנוי.

 

ימי אוריינטציה לשנה א' יתקיימו באופן מקוון

מחלקה    
פסיכולוגיה, מערכות מידע, מדעי החיים, הפרעות בתקשורת 22.9.2020 בשעה 10:00  
ב.א. רב תחומי 12.10.2020 בשעה 15:00  

 

בהצלחה בלימודים