רישום לקורסים סמסטר קיץ תשע"ט - בית ספר למדעים

 

סטודנט יקר,
לקראת פתיחת סמסטר קיץ תשע"ט מאחל לכם סגל המכללה הצלחה רבה. הלימודים יחלו ביום א'  14/7/2019 ויסתיימו ביום ו' 20/9/19
הרישום לקורסים יתקיים ביום ד' 3/7/19 בלבד, בין השעות 24:00-08:30 (בסמסטר קיץ אין תקופת שינויים).
 
שימו לב, עליכם לבדוק את המערכת של סמסטר קיץ ולוודא שהנכם רשומים לכל הקורסים הנדרשים בהתאם למערכת השעות המפורסמת באתר תחת סטודנטים/קישורים מהירים/בי"ס למדעים/מערכת שעות. 
במידה ויש צורך להוסיף/לבטל קורס תוכלו לעשות זאת רק ביום זה. 
 
ימי השלמה
לתשומת ליבכם, בשל משך הסמסטר הקצר, יינתנו ימי השלמה מעבר לימי הלימוד הרגילים. את ימי ההשלמה ניתן לראות במערכת השעות המפורסמת באתר תחת סטודנטים/מערכת שעות בעמוד האחרון של סמסטר קיץ.
 
קורסי אנגלית מרוכזים (לא מיועדים לרב תחומי):
אנגלית מתקדמים א יתקיים בתאריכים 30.7-14.8 בשעות 15:00-19:00 
אנגלית מתקדמים ב יתקיים בתאריכים 2.9-15.9   בשעות 15:00-19:00 
עלות הקורס 1350 ₪ 
תינתן עדיפות לסטודנטים שעולים לשנה ג'. 
 
•סטודנטים המעוניינים ללמוד אנגלית מתקדמים א' ואנגלית מתקדמים ב'  יירשמו לשתי הרמות ביום הרישום. 
במקרה של כישלון באנגלית מתקדמים א' ,יבוטל קורס אנגלית מקדמים ב' ועלות הקורס תוחזר במלואה.
 
 
בהצלחה בלימודים