רישום לקורסים לסטודנטים חדשים

סטודנטים יקרים,
עם תחילת דרככם האקדמית מאחל לכם סגל המכללה שנת לימודים מוצלחת ופורייה. סמסטר ב' תשע"ט יפתח ב 3/3/2019 .
במכללה האקדמית אחוה הייעוץ והרישום לקורסים הינו שנתי.  
לכל מחלקה נקבעים "חלונות זמן", בהם ניתן להירשם לקורסים דרך האינטרנט. תאריכי הרישום לקורסים מופיעים בטבלה המצורפת מטה. 
הרישום לקורסים דרך המחשב מקנה את הזכות להיבחן ולקבל ציון  ומהווה אסמכתא לתשלום שכר לימוד בגין הקורס.
 
מידע כללי לגבי עריכת מערכת הלימודים:
הסטודנט אחראי לרישום הקורסים והקלדתם למערכת המחשוב.
מילוי החובות האקדמיים והמנהליים הם באחריות הסטודנט
ביצוע הרישום והתאמת תוכנית הלימודים לדרישות מופיעות בשנתון המחלקה . יש לקרוא בקפדנות את השנתון לפני ביצוע הרישום.
ניתן להירשם לקורסים רק לאחר הסדרת תשלום המקדמה. 
המעבר לשנה ג' מחייב פטור מלימודי אנגלית. 
 
'ימי אוריינטציה לשנה א' למסלולים שייפתחו בסמסטר ב' 
מחלקה מפגשים במכללה תאריכי רישום לקורסים דרך אתר האינטרנט
פסיכולוגיה שנה א' בתאריך 20/2/19 מפגש בכיתה 502 בניין 5 בשעה 10:00 20-21/2/19
בי.איי רב תחומי שנה א' בתאריך 26/2/19 מפגש בכיתה 524 בניין 5 בשעה 15:00 26-27/2/19