נהלים ותקנונים

שם קישור
ועדת משמעת סטודנטים תמונה של קישור
נוהל בחינות, עבודות וציונים תמונה של קישור
חוק זכויות הסטודנט תמונה של קישור
נוהל זכויות  הסטודנט - יולדות, הריון, טיפולי פוריות לצפייה במסמך pdf
נוהל הלימודים וסדריהם תמונה של קישור
תוספת לתקנון האקדמי - נוהל לימודים וסדריהם לצפייה במסמך pdf
נוהל הצטיינות שנתית במהלך התואר הראשון והתואר השני תמונה של קישור
נוהל סיום תואר בהצטיינות בגין הישגים אקדמיים לצפייה במסמך pdf
נוהל בטיחות לצפייה במסמך pdf
נוהל חניית רכבים בשטח המכללה לצפייה במסמך pdf
נוהל טיפול בפניות סטודנטים לבעלי תפקידים לצפייה במסמך pdf
נוהל התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים לצפייה במסמך pdf
נוהל מילואים לצפייה במסמך pdf
תקנון ונוהל הטרדה מינית  
תקנון המכללה האקדמית אחוה למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור
חוק למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור