נהלים ותקנונים

שם קישור
ועדת משמעת סטודנטים תמונה של קישור
נוהל בחינות, עבודות וציונים תמונה של קישור
חוק זכויות הסטודנט תמונה של קישור
נוהל זכויות  הסטודנט - יולדות, הריון, טיפולי פוריות תמונה של קישור
נוהל הלימודים וסדריהם תמונה של קישור
תוספת לתקנון האקדמי - נוהל לימודים וסדריהם לצפייה במסמך pdf
נוהל בטיחות לצפייה במסמך pdf
נוהל חניית רכבים בשטח המכללה לצפייה במסמך pdf
תקנון ונוהל הטרדה מינית  
תקנון המכללה האקדמית אחוה למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור
חוק למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור